Rajd Rowerowy z Kolejką Wąskotorową 2016

KONCERT DUO ALIADA „NEW COLOURS OF THE PAST“.

8 grudnia 2016 r. w miejskim ratuszu rozbrzmiewały wspaniałe dźwięki saksofonu i akordeonu. W koncercie „NEW COLOURS OF THE PAST“ zaprezentował się duet „Duo Aliada”.

Nabór do projektu „Czas na Karierę”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu
„Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.12.2016 r.- 19.12.2016r.

 Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Odbiór robót drogowych

W dniu 06.12.2016 r. odbył się odbiór końcowy modernizacji drogi gminnej Gać – Sietesz na odcinku od 0+350 do 1+075  czyli na odcinka 725 mb.

Podziękowania dla Rodzin Zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zorganizowało 7 grudnia 2016 r. konferencję szkoleniową pt. „Problemy wychowawcze wychowanków w domach dziecka i rodzinach zastępczych”. Tematyka ta była przedmiotem prezentacji przedstawionej przez Panią Katarzynę Baran – pedagoga z Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej.

Szanowni mieszkańcy

Gmina Przeworsk informuje, że od dnia 07.12.2016r. rozpocznie się weryfikacja techniczna nieruchomości obejmujących  w szczególności  określenie warunków technicznych nieruchomości niezbędnych do montażu wybranego Odnawialnego Źródła Energii oraz dobór parametrów urządzeń dla potrzeb przystąpienia do projektu planowanego do realizacji przez Gminę Przeworsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. 

Życzenia Mikołajkowe

KOLEJNE SUKCESY NA NIWIE FOLKLORU

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już po raz 35 był organizatorem Spotkania Cymbalistów oraz Kapel Ludowych. Przesłuchania konkursowe odbyły się w weekend 3 i 4 grudnia 2016 r. w klubie Bochema. Prezentacje konkursowe oceniało 4 – osobowe jury.

PODPISANIE UMOWY NA REMONT DRÓG

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu, w dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza podpisana została umowa przedmiotem której jest realizacja zadania pn. „Remont dróg na terenie gminy Tryńcza” w następującym zakresie:

Przyjaciele Pluszowego Misia w Bibliotece Publicznej Gminy Gać

Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki.

„Wartości, jakie niesie harcerstwo w obliczu współczesnych potrzeb edukacyjnych”

Taki temat dominował w trakcie spotkania w Szkole Podstawowej im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie w dniu 22 listopada 2016 roku. Była to bardzo uroczysta Wieczornica z udziałem Rady Rodziców, nauczycieli, zuchów z 4 Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyki”, 2 Drużyny Harcerskiej „Bytnarówka” oraz zaproszonych gości Pana Andrzeja Stebnickiego oraz Jacka Bawora ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki”.

Otwarcie Terenowej Ścieżki Edukacyjnej w Urzejowicach

Końcem listopada w Urzejowicach odbyło się otwarcie Terenowej Ścieżki Edukacyjnejw ramach projektu  „Działania ekologiczno – przyrodnicze przy Zespole Szkół w Urzejowicach” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o które wniosek aplikacyjny złożyła Gmina Przeworsk.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

© 2013-2016 TeleVizja Przeworsk All Rights Reserved