KAMPANIA SPOŁECZNA „CZAD I OGIEŃ. OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

„Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska” – powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.

POLICJANCI WZIĘLI UDZIAŁ W SEMINARIUM POD NAZWĄ „BĄDŹMY BEZPIECZNI – DOBRE PRAKTYKI”

Podkarpaccy policjanci uczestniczyli w seminarium pod nazwą „Bądźmy bezpieczni – dobre praktyki” organizowanym w ramach projektu „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w Gminie Przeworsk”.  Podczas spotkania policjantki Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku mówiły o cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej oraz procedurach współpracy szkół z Policją.

VI Miejska Wigilia

Mikołajkowy Turniej Szachowy

Starostwo Powiatowe w Przeworsku wspólnie z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji było w dniu 10.12.2016 r. organizatorem Mikołajkowego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Powiatu Przeworskiego.

Turniej rozegrano w czterech kategoriach: juniorki, juniorzy, seniorki, seniorzy.

KONCERT DUO ALIADA „NEW COLOURS OF THE PAST“.

8 grudnia 2016 r. w miejskim ratuszu rozbrzmiewały wspaniałe dźwięki saksofonu i akordeonu. W koncercie „NEW COLOURS OF THE PAST“ zaprezentował się duet „Duo Aliada”.

Nabór do projektu „Czas na Karierę”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu
„Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.12.2016 r.- 19.12.2016r.

 Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Odbiór robót drogowych

W dniu 06.12.2016 r. odbył się odbiór końcowy modernizacji drogi gminnej Gać – Sietesz na odcinku od 0+350 do 1+075  czyli na odcinka 725 mb.

Podziękowania dla Rodzin Zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zorganizowało 7 grudnia 2016 r. konferencję szkoleniową pt. „Problemy wychowawcze wychowanków w domach dziecka i rodzinach zastępczych”. Tematyka ta była przedmiotem prezentacji przedstawionej przez Panią Katarzynę Baran – pedagoga z Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej.

Szanowni mieszkańcy

Gmina Przeworsk informuje, że od dnia 07.12.2016r. rozpocznie się weryfikacja techniczna nieruchomości obejmujących  w szczególności  określenie warunków technicznych nieruchomości niezbędnych do montażu wybranego Odnawialnego Źródła Energii oraz dobór parametrów urządzeń dla potrzeb przystąpienia do projektu planowanego do realizacji przez Gminę Przeworsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,  Działanie 3.1 Rozwój OZE. 

Życzenia Mikołajkowe

Rajd Rowerowy z Kolejką Wąskotorową 2016

KOLEJNE SUKCESY NA NIWIE FOLKLORU

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już po raz 35 był organizatorem Spotkania Cymbalistów oraz Kapel Ludowych. Przesłuchania konkursowe odbyły się w weekend 3 i 4 grudnia 2016 r. w klubie Bochema. Prezentacje konkursowe oceniało 4 – osobowe jury.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

© 2013-2017 TeleVizja Przeworsk All Rights Reserved