Budowa chodnika przy ul. Czarnieckiego coraz bliże

Dziś w obecności zastępcy burmistrza Wojciecha Supersona została podpisana umowa pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku a firmą Roboty Budowlano-Drogowe GRANIT Ryszard Kłak na budowę chodników przy drodze powiatowej Przeworsk – Zarzecze. W ramach tej umowy zostanie zrealizowane zadanie publiczne „Budowa chodnika – ul. Czarnieckiego w Przeworsku – Etap II”, na które Rada Miasta Przeworska zabezpieczyła podczas wczorajszej sesji kwotę w wysokości 71 210 zł.

Zakresem modernizacji istniejącej drogi powiatowej ul. Czarnieckiego w Przeworsku obejmuje się końcowy jej odcinek do granic administracyjnych miasta Przeworska oraz gminy Zarzecze. Przewiduje się budowę bezpiecznego chodnika w miejscach istniejących poboczy gruntowych oraz rowów odwadniających. Zakres prac wynikają z konieczności poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogowym oraz zapewnieniu dostępu pieszych do usytuowanego na tym odcinku przystanku autobusowego.

Źródło https://przeworsk.um.gov.pl/2023/12/28/budowa-chodnika-przy-ul-czarnieckiego-coraz-blizej/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Zakup pojazdu typu QUAD dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieteszy na wypadek klęski żywiołowej, związanej z zapobieganiem i likwidacją jej skutków”

Zakup quada przystosowanego do przewozu dwóch osób i wyposażonych w silnik o mocy min. 40 KM, automatyczną skrzynię z biegiem wstecznym i biegiem terenowym do

Zamknij