Oddanie inwestycji drogowej w Pantalowicach

W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne oddanie inwestycji pn.: „Budowa – rozbudowa dróg gminnych publicznych nr G110740R Pantalowice – Siedleczka w km 0+078 – 1+200 i Nr G110789R Pantalowice – Rondo w km 0+031 – 0+629 miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o. o.

Całkowity koszt wykonania to: 5 996 339,87 zł

Dofinasowanie: 2 664 132,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wkład własny Miasta i Gminy Kańczuga: 3 332 207,87 zł (w tym roboty budowlane, Inspektor nadzoru, wykupy gruntów)

 

W ramach inwestycji wykonano:
Rozbudowę odcinków dróg gminnych:

 • droga gminna Nr G110740R od km 0+078,00 do km 1+200
 • droga gminna Nr G 110789R od km 0+031,00 do km 0+629

 

Łącznie: 1 720 m o szerokości jezdni 5 m, szerokości poboczy 0,75m o nawierzchni bitumicznej

 

Szerokość chodników przy jezdni: 2,15 m (z krawężnikiem) z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm z betonu C30/40 na podsypce cementowo-piaskowe

 

Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej: 3,0 m (oddzielonej od jezdni opaską 0,5 m)
o nawierzchni z bitumicznej oddzieloną od jezdni opaską z kostki betonowej, na odcinku od km 0+639,00 do 775,80 wykonano ścieżkę o nawierzchni gliniasto – żwirowej o grubości 20 cm bez obrzeży (zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

 

Wykonano również budowę miejsc postojowych oraz zatoki postojowej po stronie prawej w ciągu drogi gminnej Nr G 110740R o nawierzchni z kostki betonowej.

 

Wykonano kompleksową przebudowę infrastruktury technicznej – odwodnienia, któro odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne doprowadzające wody opadowe
i roztopowe do rowów otwartych poprzez system kanalizacji deszczowej oraz rowów krytych.

 

Przebudowano wszystkie kolizje sieci (elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną) zlokalizowane w rozbudowywanym odcinku dróg

 

W uroczystości oddania inwestycji uczestniczyli:

 • Poseł na Sejm RP – Marek Rząsa
 • Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul
 • Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło
 • Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś
 • Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel
 • Wójt Gminy Jawornik Polski Stanisław Petynia
 • Członkowie Zarządu Powiatu Przeworskiego
 • Radni Rady Powiatu Przeworskiego z terenu Miasta i Gminy Kańczuga
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Kańczudze Łukasz Skóra wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Kańczudze
 • Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba
 • Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Rzeszowie Andrzej Indycki
 • Sołtys Wsi Pantalowice Jan Fąfera
 • Dyrektor SP Pantalowice Elżbieta Wołoszyn
 • Przewodnicząca KGW Pantalowice Urszula Gładysz
 • Prezes OSP Pantalowice Dariusz Zięba
 • Proboszcz Parafii Pantalowice Jan Rogula
 • Sekretarz Miasta i Gminy Kańczuga Teresa Argasińska
 • Skarbnik Miasta i Gminy Kańczuga Anna Kisiel
 • Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze Dorota Ząbek wraz z Zastępcą oraz Pracownikami
 • Maciej Łukaszek Dyrektor STRABAG Sp. z o. o. w Rzeszowie
 • Wiesław Słaby Kierownik Budowy STRABAG Sp. z o. o. w Rzeszowie

Źródło https://kanczuga.pl/asp/oddanie-inwestycji-drogowej-w-pantalowicach,10,artykul,1,4881

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisano umowę na remont kładki na rzece Wisłok w miejscowości Świętoniowa

21 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku podpisana została umowa na remont kładki na rzece Wisłok w miejscowości Świętoniowa

Zamknij