Regulamin

Zasady korzystania z serwisu.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z portalu internetowego (informacyjnego) zwanego serwis internetowy „TeleVizja Przeworsk” działającego pod adresem tvprzeworsk.com.pl zwanego również dziennikiem.
 2. Właścicielem portalu TeleVizja Przeworsk jest Jan Zardzewiały, zwany dalej Wydawcą z siedzibą Studzian 230, 37-200 Przeworsk. Portal jest zarejestrowany w Rejestrze Dzienników i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Przemyślu pod pozycją 127 – serwis internetowy „TeleVizja Przeworsk”.
 3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 4. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

ZAKRES USŁUG

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  1. Możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego.
  2. Udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie.
  3. Możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.
 2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. Urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
  2. Przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.tvprzeworsk.com.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany będą publikowane na łamach portalu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress