Zakończono modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim

Zakończono prace budowlane w ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w powiecie przeworskim”,realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III Czysta Energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Modernizacją energetyczną zostały objęte: budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 16  oraz  budynki Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku przy ul. Krasickiego 9 – budynek główny wraz z salą gimnastyczną,  a także budynek warsztatów szkolnych.

W ramach zadania zrealizowano m.in.: docieplenia ścian, stropodachów, fundamentów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację kotłowni, polegającą na wymianie starych kotłów gazowych na nowe kotły kondensacyjne o wysokiej sprawności energetycznej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Celem projektu było zwiększenie ilości infrastruktury spełniającej odpowiednie normy energetyczne, dostosowanych do współczesnych wymagań użytkowych. Podjęte w ramach inwestycji działania zmniejszą zapotrzebowanie na energię grzewczą, tym samym przyczynią się do obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla celów socjalnych poprzez zamontowanie kolektorów słonecznych. Zakończony projekt nie tylko podwyższył standard użytkowy budynków, stworzył obiekty o wyższych walorach estetycznych, ale także w znaczący sposób zmniejszył emisję szkodliwych substancji i ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 996 743,61 zł, w tym zgodnie z umową dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 485 992,50 zł, pozostała część środków stanowiąca wkład własny Beneficjenta sfinansowana została z budżetu Powiatu Przeworskiego.

Źródło http://www.powiatprzeworsk.pl/aktualnosci/zakonczono-modernizacje-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-w-powiecie-przeworskim,art2203/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych

7 grudnia 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku zorganizowało spotkanie mikołajkowe dla dzieci z rodzin zastępczych. W tym

Zamknij