,, Z zapiecka w szeroki świat’’ – nowoczesna pracownia multimedialna w Zespole Szkół w Studzianie

Współczesna szkoła powinna dawać szansę wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku. Tak też czyni Zespół Szkół w Studzianie –   placówka, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Wspólnymi siłami udaje się osiągnąć wiele dobrego.

Biorąc inicjatywę w swoje ręce nauczyciele zrealizowali kolejne już w tym roku szkolnym przedsięwzięcie.

,,Z zapiecka w szeroki świat’’ to projekt zrealizowany dzięki Fundacji PZU.  Ofiarność Darczyńcy pozwoliła na zakup tablicy interaktywnej i projektora do nowoczesnej pracowni multimedialnej. Z otrzymanego sprzętu mogą korzystać  wszyscy uczniowie i nauczyciele w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Dzięki projektowi uczniowie nie tylko poszerzą wiedzę o środkach masowego przekazu, ale przede wszystkim nauczą  się mądrego korzystania z nich. Media stanowią bowiem niezastąpione źródło informacji, narzędzie pracy intelektualnej dla uczniów i  pedagogów. Edukacja medialna
w szkole to nie tylko zadanie, ale również wyzwanie dla nauczycieli. Tradycyjne metody nauczania oparte na pamięciowym przyswajaniu wiedzy  nie są już w stanie sprostać współczesnym metodom dydaktycznym.  Nieustannie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań  a realizowane przedsięwzięcie z pewnością do nich należy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona została jakość edukacji nie tylko w zakresie kompetencji kluczowych. Dzieci  mogą rozwijać zainteresowania uczestnicząc  w zajęciach dodatkowych, w czasie których pracują  przy nowoczesnym sprzęcie. Wyposażenie pracowni  w nowoczesny sprzęt stanowi  ogromne wsparcie dla  nauczycieli, co bez wątpienia podnosi efektywność nauczania i  motywuje  uczniów do osiągania wyższych wyników w nauce  a także pozwala  na wartościowe zagospodarowanie  czasu wolnego. Realizacja przedsięwzięcia z pewnością  przyczyni  się do znacznego podniesienia wyników nauczania, poziomu wiedzy oraz życia społeczności lokalnej.

To nie pierwszy  i z pewnością nie ostatni  projekt zrealizowany w Zespole Szkół w Studzianie. Dążymy do zapewnienia naszym podopiecznym optymalnych warunków rozwoju, dlatego gotowi jesteśmy do podejmowania nowych wyzwań, które stawia przed nami edukacja.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezwykły sukces szkoły

Dnia 25 maja 2015r.  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej  VIII  Karpackiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży.

Zamknij