Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2013 Informujemy, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2013.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Województwo Podkarpackie w 2013 r. planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 1 566 000 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2013 ROKU.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
    35-010 Rzeszów
    al. Łukasza Cieplińskiego 4

lub

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Szczegółowe informacje tj. Uchwała Nr XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa, Załącznik do uchwały NR XVII/285/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, wniosek o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytków oraz wniosek o wypłatę dotacji i sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdują się do pobrania na stronie internetowej: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/kultura/zabytki/dotacje

Źródło Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
W wypadku ucierpiała piesza

W poniedziałkowe popołudnie w Przeworsku przy ul. Tysiąclecia doszło do potrącenia pieszej. Ranna w zdarzeniu 79-letnia mieszkanka powiatu przeworskiego trafiła

Zamknij