Dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy od miesiąca sierpnia przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2016/2017.
Pomoc w formie dofinansowania posiłków dla dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł oraz jeżeli w rodzinie występuje jeden z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.: sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm itp.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy złożyć wniosek o pomoc, z krótkim jego uzasadnieniem.

Do wniosku należy dołączyć:

1) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. lipiec (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.).

2) W przypadku, gdy wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy za gospodarstwo rolne za 2016 r.

3) W przypadku opłacania składki KRUS – dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał).

4) W przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualne zaświadczenia z Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych bądź kartę aktywności zawodowej.

5) Decyzje ze świadczeń rodzinnych.

6) Rachunki bieżące: woda, gaz, energia elektryczna itp.

Termin składania wniosków do 22 sierpnia 2016 r.

Źródło http://www.tryncza.eu/page/news/4075/dozywianie-dzieci-w-szkolach-w-roku-szkolnym-20162017.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wakacyjny spływ kajakowy

W ramach trwającej akcji „ Wakacje 2016 w Gminie Tryńcza” w dniu 22 lipca 2016 r. odbył się spływ kajakowy

Zamknij