ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM – DAJ SOBIE SZANSĘ

Jeżeli masz chwilę wolnego czasu, odrobinę chęci do niesienia pomocy innym, lubisz dzielić się z innymi, to podejmij współpracę z nami i zostań wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku.

Masz możliwość wykorzystania swojej wiedzy w praktyce, odkrywanie poczucia sensu pomagania innym, zdobyć nowe doświadczenia „zarażenia” innych swoją energią, oderwanie się od monotonii dnia codziennego, a także możesz zrealizować swoje marzenia czy plany.

WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) Art. 43 Ustawy określa, że wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

Zapraszamy do współpracy studentów oraz absolwentów kierunków praca socjalna (lub osoby które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie), którzy chcą zdobyć doświadczenie zawodowe i sprawdzić się w zawodzie pracownik socjalny lub asystent rodziny.

Wolontariuszem do pomocy osobom starszym i schorowanym oraz pomocy dzieciom w nauce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeworsku może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Wolontariuszem może zostać każdy, zarówno student, osoba pracująca jak i emeryt. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji wolontariusza prosimy o kontakt pod nr telefonu 16 648 72 16 w godzinach pracy ośrodka lub przesłanie swoich danych drogą elektroniczną na adres e-mail mopsprzeworsk@um.gov.pl .

Źródło http://www.przeworsk.um.gov.pl/aktualnosci/2309-zosta-wolontariuszem-daj-sobie-szans

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
DZIEŃ ZIEMI W SP 3 W PRZEWORSKU

Dzień Ziemi to święto specjalne i wyjątkowe. To okazja do podkreślenia, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz naszej planety.

Zamknij