ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Przypominamy, że wraz z nadejściem zimy właściciele nieruchomości zobowiązani są do wypełniania dodatkowych obowiązków związanych z zapewnieniem porządku i czystości nie tylko na terenie swojej posesji.

Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.) nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek sprzątania chodników (bezpośrednio przylegających do nieruchomości), tj. oczyszczania ich z błota, śniegu i lodu oraz usuwania innych zanieczyszczeń.

Konieczność utrzymywania czystości na chodnikach przez właścicieli nieruchomości wynika także z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, który to dokument ma charakter prawa miejscowego. Za właścicieli, na których ciąży obowiązek utrzymania czystości, uważa się nie tylko osoby bądź firmy, które legitymują się wyłącznym prawem własności nieruchomości, ale także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, instytucje posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoby, które w jakikolwiek sposób weszły w ich posiadanie, w tym także dzierżawców. Za uchylenie się od obowiązków związanych z utrzymywaniem czystości i porządku ciążącego na właścicielach nieruchomości grozi kara grzywny. Straż Miejska przypomina, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania zimowego jest:

  • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z wyjątkiem chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
  • niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
  • niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów z budynków i ich części oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
  • pryzmowanie błota, śniegu, lodu na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

Za  nieuprzątnięcie błota, śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości można otrzymać mandat karny w wysokości – 100 zł.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wykonanie powyższych czynności (obowiązków) leży także w interesie właścicieli nieruchomości. W przypadku, w którym przechodzień, na skutek zaniedbania obowiązku oczyszczenia chodnika, pośliźnie się na nim i złamie rękę, czy nogę – właściciel nieruchomości naraża się na odpowiedzialność cywilną.

Źródło http://www.przeworsk.um.gov.pl/aktualnosci/2231-zimowe-obowizki-wacicieli-nieruchomoci

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przeworsk

15 grudnia 2016 roku o godzinie 18.00 na Kompleksie Boisk Sportowych w Studzianie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy

Zamknij