Zasady terapii pedagogicznej

Zasada 1: Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego.

– Dla każdego dziecka w grupie dobieramy indywidualny (inny) program.

– Dobieramy indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka.

– W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka.

– Pomagamy w przezwyciężaniu trudności.

– Stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze i psychoterapeutyczne.

Zasada 2: Powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka

– Stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału.

– Przechodzimy od ćwiczeń prostych, obejmujących niewielki zakres materiału do złożonych wymagających opracowania dużych partii materiału dydaktycznego.

– Przechodzimy do zadań trudniejszych wtedy, gdy dziecko sprawnie opanuje wcześniejsze, łatwiejsze.

– Ćwiczymy tak długo daną umiejętność, dopóki terapeuta nie ma poczucia, że dziecko wykonuje ją sprawnie.

– Nie ma czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej umiejętności.

Zasada 3:  Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych
i najsłabiej opanowanych umiejętności.

– Im głębiej zaburzona dana funkcja tym większa podatność na zmęczenie dziecka, uważamy by do tego nie doszło.

– Nie ćwiczymy tylko jednej funkcji, bo może dojść do przetrenowania, zniechęcenia
i powrotu do złych nawyków.

– Wskazana przemienność ćwiczeń – najgłębiej zaburzone funkcje z mniej zaburzonymi, bardziej sprawne z mniej, percepcja słuchowa z wzrokową.

– W ćwiczeniu czytania i pisania – łączenie ich w jednym zdaniu.

– Stosujemy przerwy na odpoczynek.

Zasada 4: Kompensacji zaburzeń czyli łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych
z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych

– Funkcje sprawniejsze wspierają czynności funkcji zaburzonych.

– Usprawniona zostaje integracja psychomotoryczna.

Zasada 5: Systematyczności.

– Zajęcia powinny odbywać się codziennie; lepiej 3 x 20 minut niż jedno długie 60 minut.

– Przerwy w zajęciach powodują regres.

– Najbardziej męczące ćwiczenia percepcji słuchowej: nie powinny trwać każdorazowo dłużej niż kilka minut. Można jednak do nich kilkakrotnie wracać podczas zajęć,
w przerwach stosując inny rodzaj ćwiczeń.

Zasada 6: Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

– Działania psychoterapeutyczne powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapii pedagogicznej.

– W pierwszym okresie działania psychoterapeutyczne powinny być dominujące.

– Pełnią funkcje profilaktyczne – chronią przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

 

Selwana Szołek

 

Źródło:

  1. Zoldach, Terapia pedagogiczna, http://www.dysleksja.pl/terapia.htm, data dostępu: 02.02.2012 r

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sposoby pracy z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji

Najbardziej preferowanym sposobem na przygotowanie dzieci ryzyka dysleksji do nauki czytania i pisania w okresie przedszkolnym jest objęcie ich wsparciem

Zamknij