Zaproszenie na XXX sesję Rady Powiatu Przeworskiego IV kadencji

W dniu 18 lutego 2013 roku (poniedziałek ) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Przeworskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/79/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia „ Medal Złoty za Długoletnią Służbę” dla Starosty Przeworskiego za wzorowe ,wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przeworskiego na 2013 rok
12. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Przeworskiego na 2013 rok
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zakończenie sesji.

Źródło Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rusza konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

Zapraszamy organizacje pozarządowe i instytucje państwowe do udziału w naszym konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. złotych zostanie przeznaczona

Zamknij