Zaproszenie na XVII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 16 października 2020 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Przeworskiego

a. wybór Komisji Skrutacyjnej

b. zgłaszanie kandydatów

c. przeprowadzenie głosowania

d. ogłoszenie wyników głosowania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przeworskiego na rok 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przeworskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej z budżetu powiatu przeworskiego w roku 2020 dla SP ZOZ w Przeworsku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr XIV/154/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na realizację zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” o wartości przekraczającej ustaloną w budżecie na rok 2020.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Przeworsku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wnioski i oświadczenia.

15. Zakończenie sesji.

Źródło: Starostwo Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sukces ucznia ZSZ w Przeworsku w Międzywojewódzkim Konkursie „Poznaj Prawo Budowlane”

Uczeń klasy IV technikum budowlanego Maciej Chromik został zwycięzcą w II Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane”. Konkurs organizowany był

Zamknij