ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku z organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione,
zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na organizację następujących szkoleń:

1. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C” –
– dla 1 osoby
Program szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2007r.
Nr 125, poz. 874, późn. zm.)

Przewidywana ilość godzin – 140

W przypadku napływu kolejnych wniosków na szkolenia, ilość osób kierowanych może ulec zmianie.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013. poz. 674.j.t.) w/w szkolenia powinny być realizowane w formie kursu według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Oferty szkoleniowe winny być sporządzone wg załączonego wzoru – Oferta szkoleniowa
i składane w sekretariacie PUP w Przeworsku do dnia 08.10.2013r.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty, niezgodne ze wzorem i złożone po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Prawidłowo złożone oferty szkoleniowe zostaną ocenione zgodnie z Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych.

Ocena będzie ważna przez okres trzech miesięcy od daty jej dokonania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 16 6488428 wew. 35

Źródło pup.przeworsk.eu.org

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyniki SPŁAWIKOWYCH MISTRZOSTW KOŁA „JAZ” Przeworsk

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA – Pełnatycze 22.09 Dnia 22.09.2013 na łowisku w Pełnatyczach, przy pochmurnej i wietrznej pogodzie odbyły się MISTRZOSTWA

Zamknij