Zakończono I etap prac w ramach projektu „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”

W marcu br. zakończony został I etap prac w ramach w/w projektu na odcinku 13,01 km z Dynowa do Jawornika Polskiego, który realizowany był od września 2021 roku. Zadanie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było przywrócenie sprawności eksploatacyjnej linii kolejowej poprzez poprawę stanu technicznego torowiska, co pozwoli na ochronę przed dalszym niszczeniem zabytkowej linii kolejowej.

Wykonawcą prac była firma Swietelsky Rail Polska Sp. z o. o z siedziba w Krakowie, która wykonuje również roboty budowlane w ramach II etapu prac rewitalizacyjnych na kolejce wąskotorowej.

Zrealizowany zakres prac obejmował m.in.:

 • demontaż i ponowny montaż nawierzchni torowej wraz z rozjazdami,
 • roboty ziemne tj. profilowanie podtorza. Lokalnie odtworzenie skarp na terenie kolejowym,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejącego systemu odwadniającego,
 • dostawa i zabudowa tłucznia,
 • ułożenie nawierzchni torowej na przedmiotowym zakresie z wykorzystaniem szyn staroużytecznych,
 • wymianę dwóch rozjazdów na nowe,
 • przytwierdzenie szyn na obiektach mostowych bezpodsypkowych,
 • ułożenie nawierzchni torowej na obiektach mostowych o nawierzchni podsypkowej,
 • ułożenie odbojnic na obiektach mostowych,
 • montaż kozła oporowego,
 • wypełnienie międzytorzy na stacjach klińcem,
 • wymiana istniejącej nawierzchni na przejazdach kolejowo – drogowych z dojazdami.

Całkowita wartość dofinansowania I etapu przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 17 147 643,98 zł.

Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Dynów, Gminą Miejską Dynów, Gminą Hyżne, Gminą Jawornik Polski, Miastem i Gminą Kańczuga, Gminą Przeworsk oraz Gminą Miejską Przeworsk. Efektem realizacji I etapu projektu jest poprawa stanu technicznego linii oraz przejazdów kolejowych przekładająca się na wzrost liczby pasażerów korzystających ze zmodernizowanej linii. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności produktu turystycznego jakim niewątpliwie jest kolej wąskotorowa, zwiększając atrakcyjność turystyczno-gospodarczą regionu.

Źródło https://przeworsk.um.gov.pl/2023/04/07/zakonczono-i-etap-prac-w-ramach-projektu-rewitalizacje-kolei-dojazdowej-przeworsk-waskotorowy-dynow/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dobosze zabębnią

Tradycji stanie się zadość! Dzisiaj w Wielki Czwartek i jutro w Wielki Piątek ulicami naszego miasta przejdą dobosze. Nasłuchujmy charakterystycznych dźwięków bębnów zwiastujących

Zamknij