Zakończenie realizacji projektu pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

W dniu 26 sierpnia 2015r. w Przeworsku odbyła się konferencja „Inwestujemy w przyszłość razem” podsumowująca projekt pn. „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 373 755,33 zł, z tego kwota dotacji to 1 236 379,79 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Gospodarzem konferencji z ramienia Powiatu Przeworskiego był Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka. W konferencji wziął udział m.in:  Pan Tomasz Bury- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Zbigniew Kozak – p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego oraz burmistrzowie, wójtowie i  przedstawiciele z 12 partnerskich samorządów z terenu powiatu przeworskiego oraz rzeszowskiego a także radni powiatu przeworskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele wykonawców opracowujących dokumentację techniczną, organizacji pozarządowych, instytucji oraz przedsiębiorstw.

Podczas konferencji Pan Andrzej Sawicki -Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie omówił genezę, cele oraz główne działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu.

W drugiej części konferencji Pan Tomasz Krypel – Wicedyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie przedstawił kluczowe projekty wskazane w ramach „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”, dla których opracowano dokumentacje techniczne oraz źródła dofinansowania w ramach których samorządy będą miały możliwość ubiegania się o środki unijne na te inwestycje w latach 2014-2020.

Od stycznia 2014 r. Powiat Przeworski aktywnie współpracował z dwunastoma gminami z terenu powiatu przeworskiego: Gminą Miejską Przeworsk, Miastem i Gminą Kańczuga, Miastem i Gminą Sieniawa, Gminą Przeworsk, Gminą Tryńcza, Gminą Gać, Gminą Zarzecze, Gminą Adamówka, Gminą Jawornik Polski oraz z terenu powiatu rzeszowskiego: Miastem Dynów, Gminą Dynów oraz Gminą Hyżne.

Efektem tego partnerstwa było opracowanie czterech dokumentów strategicznych dla rozwoju obszaru tj. „Analizy potencjału gospodarczego, turystycznego i społecznego PDOW”, „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”, „Program Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” i „Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

W ramach projektu opracowanych zostało 15 dokumentacji technicznychokreślonych w dokumentach strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących rozwoju gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia wskazanych jako projekty priorytetowe dla całego obszaru wsparcia. Wśród projektów o najwyższym priorytecie realizacyjnym znalazły się „Modernizacja zabytkowej linii kolei wąskotorowej Przeworsk-Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach którego została opracowana dokumentacja techniczna na remont linii wraz z obiektami inżynieryjnymi Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk-Dynów oraz dokumentacja techniczna na budynki stacyjne w miejscowości Przeworsk, Kańczuga, Jawornik Polski oraz Dynów.

Kolejnym projektem obejmującym zasięgiem cały obszar wsparcia jest„Zintegrowana sieć tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą”, opracowana dokumentacja techniczna obejmuje wyznaczenie nowych tras rowerowych i pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz połączenie ich już z istniejącymi szlakami, w tym z Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.

Projekt „Szlakiem zespołów pałacowo – parkowych Przeworska i okolic”dotyczył opracowania dokumentacji technicznej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu.

Zarząd Powiatu Przeworskiego jeszcze raz serdecznie dziękuje, przede wszystkim Partnerom  za podjęcie inicjatywy przystąpienia do projektu oraz ogromne zaangażowanie w jego realizację. Ponadto, dziękuje Wykonawcom za rzetelne i profesjonalne wykonanie dokumentów projektowych, które w przyszłości miejmy nadzieję, przyniosą wymierne efekty w postaci uzyskania przez samorządy środków unijnych na inwestycje w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Geneza, cele oraz główne działania zrealizowane w ramach projektu „Zintegrowany rozwój Przeworsko -Dynowskiego Obszaru Wsparcia” – A. Sawicki

Zintegrowane projekty Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia – prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji technicznych oraz możliwości dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych – T. Krypel

Źródło http://www.powiat.przeworsk.pl/index.php/1111-zakonczenie-realizacji-projektu-pn-zintegrowany-rozwoj-przeworsko-dynowskiego-obszaru-wsparcia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Starty zawodników Azymutu w „Grand Prix Polonia” – międzynarodowych zawodach w biegu na orientację

Startem w  XXXIII Międzynarodowych Zawodach w biegu na orientację „Grand Prix Polonia” zawodnicy UKS Azymut Dębów rozpoczęli obóz sportowy na

Zamknij