XXIX sesja Rady Powiatu

17 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu. Głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu powiatu przeworskiego na rok 2013. Zaplanowano na rok przyszły dochody w wysokości 54 990 660,00 zł, po stronie wydatków znalazła się kwota 53 451 377,00 zł. W roku 2013 została zaplanowana nadwyżka budżetu w wysokości 1 539 283 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W budżecie powiatu na lata 2014-2027 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą między kwotą dochodów ogółem a kwotą wydatków w całości z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Skarbnik Powiatu Anna Kowal przedstawiła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 12/40/2012 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Przeworskiego na 2013 rok oraz opinię Nr 12/40/2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Przeworskiego na lata 2013-2027.
Radni przyjęli uchwałę budżetową oraz uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej powiatu przeworskiego przy siedmiu głosach wstrzymujących się. Na koniec posiedzenia sesji Starosta Powiatu Zbigniew Kiszka skierował słowa podziękowania za uchwalony budżet 2013 oraz dotychczasową współpracę radnych, kierowników i naczelników jednostek organizacyjnych powiatu.

Źródło Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kalendarz imprez krajoznawczo – turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowanych w 2013 roku

Kalendarz imprez krajoznawczo - turystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej organizowanych w 2013 roku

Zamknij