XVI Gminna Parada Straży Grobowych

9 oddziałów straży grobowych oraz 3 orkiestry dęte wzięły udział w XVI Gminnej Paradzie Straży Grobowych w Rozborzu, która odbyła się 16 kwietnia.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ks. proboszcz dr Jan Gołąb oraz ks. Ryszard Ośmak. Następnie oddziały Straży Grobowych, zaproszeni goście oraz zgromadzeni mieszkańcy udali się na boisko sportowe, gdzie odśpiewany został Hymn Narodowy. Po uroczystym otwarciu i powitaniu przez Wójta Gminy Przeworsk Daniela Krawca głos zabrała Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Teresa Pamuła.
Na ręce komendantów oddziałów Straży Grobowych oraz dyrygentów orkiestr wręczono statuetki i dyplomy. Szablę oraz okolicznościowy grawerton przekazano na ręce Mirosława Sienkiela, który obchodził jubileusz 10-lecia pełnienia służby Komendanta Straży Grobowej w Rozborzu. Podczas dzisiejszej Parady swoje jubileusze obchodzili również:
Orkiestra Dęta Gminy Przeworsk – 95-lecie
Straż Grobowa w Świętoniowej – 95-lecie
Straż Grobowa w Ujeznej – 90-lecie
Straż Grobowa w Mirocinie – 85-lecie
Straż Grobowa w Grzęsce – 40-lecie
Z tej okazji delegacja zaproszonych gości w składzie: Poseł na Sejm Teresa Pamuła, Przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Przewodniczący Rady Gminy Przeworsk Andrzej Ruchała oraz chorąży Piotr Marek z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli jubilatom gratulacje oraz wręczyli pamiątkowe medale.
Po części oficjalnej rozpoczęliśmy pokazy musztry paradnej przy dźwiękach orkiestr dętych. Jako pierwszy zaprezentował się oddział Straży Grobowej z Ożańska, następnie Jagiełła, Wólka Pełkińska, Ujezna, Nowosielce, Grzęska, Mirocin, Świętoniowa i Rozbórz. Musztry paradne urozmaicił dodatkowo występ Zespołu Mażoretek z Grzęski: grupy młodszej i starszej.
Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia byli: Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku, Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu oraz Straż Grobowa w Rozborzu.
Szczególne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w organizację Gminnej Parady Straży Grobowych kierujemy do Pana Jana Wilka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu, Koła Gospodyń Wiejskich w Rozborzu, Radnych Rady Gminy Przeworsk Mirosława Maciołka i Mieczysława Chlebusia, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozborzu Pawła Krzyżanowskiego oraz uczniów, Centrum Integracji Społecznej przy Gminie Przeworsk oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk.
Źródło: UG Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Św. Jan Paweł II mówił: „ᴛʀᴢᴇʙᴀ ᴘᴏᴅᴛʀᴢʏᴍʏᴡᴀᴄ́ ᴢᴀ ᴡsᴢᴇʟᴋᴀ̨

Zamknij