Wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych

W dniu 30.03.2017r. w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się spotkanie z myśliwymi zrzeszonymi w kołach łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego Okręgów Przemyskiego i Rzeszowskiego, na którym podpisano nowe umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Przeworski – Pan Zbigniew Kiszka, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu – Łowczy Okręgowy Pan Tomasz Kulesza, członek Zarządu Okręgowego  Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie Pan Marek Szczur, oraz przedstawiciele kół łowieckich ubiegających się o wydzierżawienie położonych na terenie powiatu przeworskiego obwodów łowieckich polnych.

 

Na mocy podpisanych umów dzierżawnych myśliwym z kół łowieckich „Bażant” w Przeworsku, „Szarak” w Kańczudze, „Wilk – Husów” i „Jedność” w Rzeszowie oddano w zagospodarowanie siedem obwodów łowieckich polnych o łącznej powierzchni 35240 ha.  To oni przez najbliższe 10 lat prowadzić będą na tym terenie gospodarkę łowiecką, w ramach której zarządzać będą populacją zwierząt łownych, podejmować działania zmierzające do poprawy warunków bytowania i ochrony zwierzyny, regulować jej liczebność oraz dostosowywać pogłowie zwierzyny do warunków panujących w łowisku, jak również dokonywać będą szacowania szkód łowieckich i wypłacać z tego tytułu należne odszkodowania.

Uwzględniając, że gospodarka łowiecka prowadzona jest na gruntach należących w zdecydowanej większości do rolników indywidualnych podpisanie umów dzierżawy poprzedzone zostało zasięgnięciem opinii reprezentujących ich interesy przedstawicieli, tj. burmistrzów i wójtów gmin oraz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wszystkie wnioski o wydzierżawienie w/w kołom łowieckim  obwodów łowieckich, z niewielkimi uwagami, zostały zaopiniowane pozytywnie, co pozwoliło na podpisanie nowych umów dzierżawy.

Ponadto na spotkaniu dokonano oceny dotychczasowej gospodarki łowieckiej w wydzierżawianych obwodach łowieckich, jak również nakreślono cele i zasady jej prowadzenia w następnym dziesięcioleciu.

Źródło http://www.powiatprzeworsk.pl/aktualnosci/wydzierzawienie-obwodow-lowieckich-polnych,art1857/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Z BLISKO TRZEMA PROMILAMI I BEZ UPRAWNIEŃ, SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do jakiego doszło wczoraj w Gniewczynie Łańcuckiej, na drodze powiatowej.

Zamknij