WRÓCIŁEŚ DO PRZEWORSKA, ZMIEŃ DEKLARACJĘ

Burmistrz Miasta Przeworska przypomina właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których przebywają powracający mieszkańcy Przeworska z kraju i z zagranicy, o obowiązku konieczności zmiany deklaracji o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Przeworska, listownie 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10 lub drogą elektroniczną, e-mail: odpady@przeworsk.um.gov.pl . Deklaracja za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest do pobrania na stronie internetowej urzędu miasta, w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi. W razie pytań prosimy dzwonić do Referatu Ochrony środowiska, pod numer telefonu: 16 648 78 w. 122.

Źródło: UM Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie - od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania - potrzebuje

Zamknij