Świątynia w pełni blasku oddana wiernym

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sieniawie po latach zaniedbań odzyskał dawny splendor i stał się perłą architektoniczną Sieniawy. W niedzielę, 7 października odbyła się wielka uroczystość poświęcenia wyremontowanej świątyni, będącej istotnym składnikiem dziedzictwa kulturowego miasta, na trwałe wpisanym w jego historię. Liturgii przewodniczył J.E. Ks. Arcybiskup Adam Szal.

– Przeżywamy dziś radość, bo nasza świątynia odzyskała blask i będzie świadectwem wiary przodków i obecnego pokolenia ludzi wierzących, żyjących na tej sieniawskiej ziemi – podkreślił na początku uroczystości proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Sieniawie ks. Jan Grzywacz.
Ten dzień bez wątpienia zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii Sieniawy i sieniawskiej parafii.
– Kilka lat temu nie wyobrażałem sobie, że będzie tu, w jakimś rozsądnym czasie, godne miejsce kultu. Modliłem się, podobnie jak Starzec Symeon, że gdybym doczekał tej chwili, że w tej odnowionej świątyni odprawię Mszą świętą, to mógłbym już umierać. Ale myślę, że Pan Bóg pozwoli mi, swojemu słudze, jeszcze się tutaj „pokrzątać”, bo nie wszystko jest jeszcze wykończone. Z serca dziękuję Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za ich ofiarność i zaangażowanie przy tej trudnej inwestycji, gdyż bez aktywnego włączenia się władz lokalnych, wykonanie tego pilnego remontu nie byłoby możliwe – mówił proboszcz.
Uroczystość poświęcenia kościoła zgromadziła kapłanów z różnych dekanatów, wikariuszy, siostry zakonne pochodzące z parafii i siostry służebniczki posługujące w sieniawskiej wspólnocie. Wśród gości znalazła się senator Alicja Zając, przewodniczący zarządu oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Jerzy Sołtys, przedstawiciele wykonawcy z prof. Edwardem Kossakowskim, przedstawiciele urzędu konserwatorskiego, samorządowcy z gminy Sieniawa i ościennych gmin, radni, sołtysi, poczty sztandarowe, turki, strażacy, przedstawicielki kół gospodyń i parafianie. Oprawę muzyczną zapewnił Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus” z Kraczkowej.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Adam Szal. Po poświęceniu świątyni podziękował wszystkim, którzy w najmniejszy sposób włączyli się w odnowienie Domu Bożego. Radości i wzruszenia nie ukrywał burmistrz Adam Woś, któremu niszczejąca świątynia leżała na sercu od dawna.
– Dziś, z nieskrywaną dumą i satysfakcją mogę obwieścić, że po wielu latach niebytu, starannie zrekonstruowany i odrestaurowany zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, otwiera swe drzwi dla wiernych. W tym miejscu pragnę serdecznie przeprosić moich mieszkańców, że na ten wspaniały dzień, musieli czekać tak długo. Na nasze – gospodarzy Sieniawszczyzny – usprawiedliwienie, pozostaje jednak fakt, że przywrócenie świątyni świetności i blasku, było trudnym wyzwaniem. Zawsze, kiedy przejeżdżałem obok tej, jakże cennej dla nas świątyni, napawał mnie smutny widok tragicznego jej stanu z odpadającą elewacją i mocno zniszczonym dachem, otoczonej rozpadającym się murem ogrodzeniowym i zasłoniętej dzikim drzewostanem. Nie przesadzę twierdząc, iż od chwili objęcia funkcji burmistrza Sieniawy, myśli o popadającym w ruinę zabytku nie dawały mi spokoju. Niestety, tak wyglądała cała Sieniawa i Sieniawszczyzna, jak ten zabytkowy kościół. Dzisiaj z całego serca dziękuję Bogu za to, że umożliwił mi spełnienie kolejnego, mojego wielkiego marzenia – mówił A. Woś.
Podziękował ks. proboszczowi, Radzie Miejskiej, konserwatorom, wykonawcy prac i współpracownikom za wspólny trud odnowy świątyni.

Remont w rekordowym czasie
Prace renowacyjne i budowlane trwały zaledwie 10 miesięcy. Wykonawcą było Konsorcjum: TEXOM Sp. z o.o. i AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Sp.j. Koszt całkowity renowacji świątyni to 4,5 mln zł, przy dofinansowaniu 3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. W 2014 r. podczas przygotowań do gruntownego remontu odkryto w kościele zabytkową polichromię z połowy XVIII w., zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz świątyni. Dziś podziwiać można wielki kunszt konserwatorów. Wewnątrz świątyni są jeszcze XIX-wieczne malowidła, które przedstawiają postacie z profilu i z tyłu, co jest pewną rzadkością. Kiedy rozpoczął się remont świątyni, odkryto w niej dwie krypty – jedną pod prezbiterium, drugą pod kruchtą. Ustalono, że spoczywa w nich 93 osoby.

Rondo im. błogosławionego Augusta Czartoryskiego
Ks. arcybiskup A. Szal poświęcił tego samego dnia nowo wybudowane rondo obok kościoła parafialnego, które z inicjatywy proboszcza, a poparte wolą Rady Miejskiej w Sieniawie, w sposób jednogłośny w dniu 26 września br., otrzymało imię błogosławionego Augusta Czartoryskiego. Na miejscu uchwałę odczytał wiceprzewodniczący Rady Wincenty Suszyło.
Samorząd Sieniawy za blisko 100 tys. zł zagospodarował teren między rondem a placem kościelnym. Powstały dojścia i zieleńce. Całość tych prac wyniosła blisko 100 tys. zł.

Wioletta Żak
„Gazeta Jarosławska”
Nr 41/2018

Obecny kościół pw. św. Jana Chrzciciela powstał w 1753 r. Świątynia została konsekrowana i pełniła rolę kościoła parafialnego. W 1777 r. kościół spłonął, a po przeniesieniu parafii oraz odbudowie przez Augusta Aleksandra Czartoryskiego nakazem władz, kościół został przekształcony na świątynię grekokatolicką. W latach 1788-1947 pełniła funkcję cerkwi pod wezwaniem Wniebowzięcia Pańskiego. Po 1947 r. obiekt pełnił funkcje magazynowe. Po remoncie przeprowadzonym w połowie lat 80. świątynia służyła wiernym obydwu obrządków. Od kilku lat grekokatolicy nie sprawowali w niej liturgii, a sieniawskiej parafii świątynia służyła jako kaplica przedpogrzebowa. W 1994 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków.

 

Przemówienie Burmistrza – otwarcie Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!
Drodzy parafianie, dostojni goście!

Jestem wzruszony, że doczekałem takiej chwili, kiedy mogę stanąć przed Wami w tej przepięknie wyremontowanej świątyni.
Jarosław Rożyński, regionalista i historyk z zamiłowania, na swoim blogu zamieścił następujące słowa: „Nie da się przedstawić historii Polski bez historii Kościoła. Nie da się również oderwać Kościoła od Państwa, ponieważ to właśnie Kościół jest jednym z podstawowych fundamentów wspólnoty państwowej i jedności społeczeństwa”.
Do tematu roli Kościoła w społeczeństwie często odnosił się w swoich homiliach nasz Wielki Rodak, święty naszych czasów, Jan Paweł II. W trakcie szóstej pielgrzymki do Polski, która miała miejsce na przełomie maja i czerwca 1997 roku, szlak wydarzeń zaprowadził Jana Pawła II w miejsce jakże bliskie jego sercu, a mianowicie w polskie Tatry. Tam, następca Piotra Apostoła skierował swe kroki na Krzeptówki, gdzie odprawił mszę świętą, jak też konsekrował kościół w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. W homilii skierowanej do uczestników tej podniosłej uroczystości, papież nawiązał do wydarzenia ze Starego Testamentu, kiedy to Izraelici, po powrocie z niewoli babilońskiej, podjęli decyzję o odbudowie zniszczonej świątyni jerozolimskiej. „Naród wybrany głęboko przeżywał ten moment. Z płaczem podjął się wielkiego dzieła. I oto jego smutek zamienił się w radość”. 
 W dalszej fazie homilijnych rozważań Jan Paweł II powiedział:
– Kościół jest miejscem przeżywania podniosłych uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, świąt maryjnych. Tu wierni zbierają się na nabożeństwa majowe i czerwcowe, na różaniec. Kościół to także miejsce pamięci, które wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną. 
Dziś, w szczególnym dla naszej sieniawskiej społeczności dniu, ponownie kierujemy nasze myśli ku zakopiańskim Krzeptówkom oraz tym podniosłym uroczystościom sprzed 21 lat. Ponownie wspominamy tamte wydarzenia, które właśnie dzisiaj nabierają dla nas szczególnego znaczenia. Oto dzisiaj, z woli Stwórcy, możemy uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii sprawowanej w odnowionej świątyni. Dziś spotyka nas wielka radość, bowiem gościmy w naszej sieniawskiej społeczności Ekscelencję Księdza Arcybiskupa, który przewodniczył jakże ważnej dla nas uroczystości. Dziś, z nieskrywaną dumą i satysfakcją mogę obwieścić, że po wielu latach niebytu, starannie zrekonstruowany i odrestaurowany zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, otwiera swe drzwi dla wiernych. W tym miejscu pragnę serdecznie przeprosić moich mieszkańców, że na ten wspaniały dzień, musieli czekać aż tak długo. Na nasze – gospodarzy Sieniawszczyzny – usprawiedliwienie pozostaje jednak fakt, że przywrócenie świątyni świetności i blasku, było niezwykle trudnym wyzwaniem. Zawsze, kiedy przejeżdżałem obok tej, jakże cennej dla nas świątyni, napawał mnie smutny widok tragicznego jej stanu ze zmurszałą, odpadającą elewacją i mocno zniszczonym dachem, otoczoną rozpadającym się murem ogrodzeniowym i zasłoniętą dzikim drzewostanem. Nie przesadzę twierdząc, iż od chwili objęcia funkcji burmistrza Sieniawy, myśli o popadającym w ruinę zabytku nie dawały mi spokoju. Niestety, tak wyglądała cała Sieniawa i Sieniawszczyzna, jak ten zabytkowy kościół. 
Podejmowane przez nas liczne przedsięwzięcia, związane z poprawą bytu codziennego mieszkańców miasta i gminy sprawiały, iż realizacja wielu ważnych zadań, w tym rekonstrukcja miejscowych zabytków, odraczana była w czasie. Dzisiaj z całego serca dziękuję Bogu za to, że umożliwił mi spełnienie kolejnego, mojego wielkiego marzenia. Przyznam nieskromnie, że tak wiele moich osobistych architektonicznych wizji, w tym przywrócenie należytego blasku, temu przepięknemu osiemnastowiecznemu obiektowi sakralnemu, dziś się spełniło. Trudno nie wspomnieć o tym, iż realizacja tego jakże kosztownego i pracochłonnego przedsięwzięcia zapewne nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu oddanych sprawie ludzi. Mam tu na myśli naszego duszpasterza, księdza proboszcza Jana Grzywacza, z którym współpraca układa się bardzo dobrze, wręcz wzorowo. Jestem dumny, że na drodze tak ważnego przedsięwzięcia, stanął ktoś tak nieoceniony, jak nasz duszpasterz.
Pragnę również gorąco podziękować Radzie Miejskiej i moim nieocenionym współpracownikom, którzy nie szczędzili swojego czasu, wysiłku i ducha. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że realizacja zadania przebiegła w rekordowo krótkim czasie, dzięki zaangażowaniu znacznych środków unijnych. W tym miejscu pragnę skierować szczególne słowa podziękowania do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani Beaty Kot, za wyrozumiałość, nieocenioną pomoc, fachowość i wsparcie w realizacji naszego dzieła. Pragnę również gorąco podziękować firmie konserwatorskiej Konsorcjum: TEXOM Sp. z o.o. i KONSERWACJA ZABYTKÓW Piotrowski, Prof. Kosakowski, która z takim oddaniem pracowała przy odtwarzaniu pierwotnego wyglądu naszej świątyni. Panie Profesorze, bardzo dziękuję! 
Słowa wdzięczności kieruję również do moich rodaków, szczególnie tych mieszkańców Sieniawszczyzny, którzy mocno wspierali podjęte przeze mnie dzieło. 
Za chwilę udamy się też na nowo zbudowane rondo w Sieniawie, które staje się ozdobą naszego miasta. Z inicjatywy księdza proboszcza Jana Grzywacza, a poparte wolą Rady Miejskiej w Sieniawie, w sposób jednogłośny w dniu 26 września bieżącego roku, otrzymało ono imię błogosławionego Augusta Czartoryskiego, chluby naszej sieniawskiej ziemi.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!
 Twój pobyt na mojej ukochanej sieniawskiej ziemi, to dla naszej społeczności wielkie święto. W Twojej osobie postrzegamy następcę Apostołów. Przybycie Ekscelencji do naszej parafii, przypomina rzeczywistość pierwotnego Kościoła w czasach, gdy św. Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze słowem nauczania, ciesząc się lub smucąc ze wszystkimi. Dzisiaj przewodniczyłeś naszemu zgromadzeniu liturgicznemu, jak też wypraszałeś u Stwórcy obfitość darów dla całej naszej wspólnoty parafialnej i wszystkich dobrodziejów. Jesteśmy wdzięczni Ekscelencjo za to, że przybyłeś tu do Nas i dokonałeś poświęcenia tej wspaniałej świątyni. 
Tak, jak te odrestaurowane mury potrzebowały solidnego fundamentu, tak i my potrzebujemy oparcia w naszym codziennym życiu. Tak, jak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest fundamentem naszego życia i naszej wiary, tak Ty Ekscelencjo, jesteś jego znakiem. Na Nim więc – na Chrystusie – chcemy budować naszą przyszłość, przyszłość naszych rodzin, przyszłość naszej wspólnoty i naszego miasta. Wyrażam ogromną wdzięczność za to, że Ekscelencja stanął wśród nas, zgromadzonych w jedno, abyśmy mogli umocnić się wiarą Twoją i naszą. Pragnę również zapewnić o naszej modlitwie w Twojej intencji, polecając Twe życie i posługę wstawiennictwu Najświętszej Matki Bożej Królowej Polski, Matki Kapłanów i świętych patronów naszej Ojczyzny – Stanisława i Wojciecha, Andrzeja Boboli, a także błogosławionego Augusta Czartoryskiego.

                      Szczęść Boże Ekscelencji na każdy dzień!

Źródło https://www.sieniawa.pl/aktualnosci/swiatynia-w-pelni-blasku-oddana-wiernym/3601

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rajd dla Niepodległej

7 października br. Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka brał udział w rajdzie rowerowym organizowanym „DLA NIEPODLEGŁEJ” 100 km na 100-lecie niepodległości,

Zamknij