Sprawy dotyczące cudzoziemców będą załatwiane również w Przemyślu

Od 2 stycznia 2015 r. w Delegaturze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców będą prowadzone dodatkowe sprawy dotyczące cudzoziemców.

Lista spraw, które będą realizowane w Przemyślu:

  •  udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych
  • udzielanie cudzoziemcom – absolwentom polskich uczelni zezwoleń na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy
  • udzielanie cudzoziemcom zezwoleń na pobyt stały z uwagi na posiadanie pochodzenia polskiego i z uwagi na posiadanie Karty Polaka
  • wydawanie i wymiana kart pobytu cudzoziemcom mającym zalegalizowany pobyt w Polsce
  • potwierdzanie dyrektorom szkół danych uczniów – cudzoziemców pochodzących z państw trzecich, uczestniczących w szkolnych wycieczkach do jednego z państw Unii Europejskiej oraz prawa powrotu na terytorium RP
  •  rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej (oraz EOG i Szwajcarii) i wydawanie im zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.

Po Nowym Roku wyżej wymienione sprawy nadal będą możliwe do załatwienia w Rzeszowie (sprawy nie przechodzą na wyłączność do Delegatury – to klient decyduje, gdzie złoży wniosek).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
REMONT ŁOWISKA W HERMANOWICH ZAKOŃCZONY

W dniu 12.12.2014 w Hermanowicach odbył się komisyjny odbiór zakończonych prac remontowych prowadzonych na łowisku. W odbiorze udział wzięła komisja

Zamknij