SEZON LĘGOWY PTAKÓW A WYCINKA DRZEW

Informujemy, że sezon lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października każdego roku. W tym czasie nie należy ich płoszyć czy usuwać miejsc, w których mają miejsca rozrodu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych obowiązuje m. in. zakaz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania” (§ 6 ust. 1-7 ww. rozporządzenia).

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że wszelkie prace związane z wycinką drzew, odbywające się w pobliżu miejsc wykorzystywanych przez ptaki, powinny być przeprowadzone poza okresem lęgowym, który trwa od 1 marca do dnia 15 października. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach np.: zagrożenia bezpieczeństwa, jeżeli wycinka drzew nie może odbyć się bez kolizji z ww. zakazami należy zwrócić się odpowiednio do Regionalnego lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zezwolenie na wykonanie tych czynności. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody – Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

Podobna ochrona drzew dotyczy również okazów, na których swe siedliska mają inne gatunki chronione, jak np. wiewiórka czy nietoperze.

Źródło http://www.przeworsk.um.gov.pl/aktualnosci/2278-sezon-lgowy-ptakow-a-wycinka-drzew

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
MISTRZOSTWA MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO KARATE KYOKUSHIN

12 marca 2017 roku w hali MOSiR w Przeworsku odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Kyokushin Karate.

Zamknij