Rusza konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

Zapraszamy organizacje pozarządowe i instytucje państwowe do udziału w naszym konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w obszarze edukacji pozaszkolnej i wspierania pasji dzieci i młodzieży. Chcemy sfinansować działania około 50 Pracowni Talentów Fundacji Tesco w całym kraju. Na aplikacje czekamy do 7 marca 2013 r.
Czym jest konkurs „Pracownia Talentów”?

Jest konkursem grantowym, stworzonym z myślą o organizacjach pozarządowych i instytucjach państwowych, statutowo zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą. Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych, uczyły się nowych rzeczy i rozwijały swoje pasje i talenty.
Kto jest organizatorem „Pracowni Talentów”?

Konkurs powstał z inicjatywy Fundacji Tesco Dzieciom. Jego zakres jest związany z realizacją celów statutowych Fundacji oraz jest odpowiedzią na liczne prośby spływające do Fundacji, dotyczące możliwości wsparcia finansowego projektów społecznych w obszarze edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży.

Konkurs „Pracownia Talentów” pozwoli naszej Fundacji na przejrzyste i sprawiedliwe dokonywanie wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie do realizacji. Pozwolą na to jasne kryteria oceny oraz ujednolicone formy aplikacji dla wszystkich organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.
Jakie są główne cele programu?

Naszym celem jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Chcemy promować działania z zakresu edukacji pozaszkolnej – projekty ukierunkowane na rozwijanie talentów, pasji oraz zainteresowań dzieci i młodzieży.

Wspieramy działania będące odpowiedzią na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży. Stawiamy na „edukację na miarę” potrzeb indywidualnych dzieciaków, ich społeczności lokalnych i wyzwań, przed jakimi przyjdzie im stanąć w przyszłości.

Konkurs „Pracownia Talentów” to nasza inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży. Chcemy promować „edukację z przyszłością”. Mamy nadzieję, że wsparcie ich edukacji dzisiaj przeliczy się na możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w przyszłości. Dziś chcemy dbać o lepsze jutro.

Projekty realizowane w ramach konkursu „Pracownia Talentów” to projekty dla dzieci i młodzieży. Dlatego pragniemy, aby podejmowaniu wyzwań przez młodych ludzi zawsze towarzyszył uśmiech. Chcemy promować „edukację z optymizmem”. Optymistyczną, bo dającą radość dzieciom i młodzieży.

Dbamy o to, aby projekty realizowane w ramach konkursu „Pracownia Talentów” były silnie powiązane ze społecznością lokalną. Każdy wie, że wspólnymi siłami można zdziałać więcej. Na dobrych, własnych przykładach kooperacji chcemy uczyć młodych ludzi współpracy. Nasza idea promowania „edukacji do współpracy” ma wychowywać ich na aktywnych, wrażliwych i odpowiedzialnych obywateli.
Kto może się ubiegać o grant?

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i instytucje państwowe statutowo zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą.

Prosimy, aby Aplikacje w ramach konkursu „Pracownia Talentów” składały wyłącznie jednostki posiadające osobowość prawną (czyli wpisane do właściwego im rejestru). Aplikacje powinny być złożone zgodnie z reprezentacją danej jednostki.
Co może być przedmiotem dofinansowania i w jakiej wysokości?

Organizacje pozarządowe i instytucje państwowe mogą złożyć aplikację o środki na realizację projektów edukacyjnych:

  • Długoterminowych: czas realizacji od 3 do 9 miesięcy (dofinansowanie do 7000 PLN);
  • Krótkoterminowych: czas realizacji do 3 miesięcy (dofinansowanie do 3000 PLN).

Mogą to być:

  • Zajęcia (warsztaty, szkolenia, treningi i inne) z zakresu edukacji: kulturalnej, artystycznej, regionalnej, obywatelskiej, językowej, komputerowej, sportowej, korekcyjno-kompensacyjnej i inne. Zakres – minimum 8 godzin zegarowych zajęć w miesiącu.
  • Wycieczki i biwaki edukacyjne (do 3 dni), których program będzie obejmował zajęcia (jw.) w ich trakcie, poprzedzające i podsumowujące ich realizację. Ilość czasu przeznaczonego na zajęcia powinna odpowiadać minimum 1/3 czasu spędzonego na wycieczce lub biwaku.
  • Cykliczne konkursy tematyczne, takie jak przeglądy oraz festiwale kulturalne i artystyczne, zawody sportowe i inne, które angażują do rywalizacji minimum 100 osób – dzieci i młodzież.

Regulaminy i sposób aplikacji

Aby skutecznie złożyć wniosek o Dofinansowanie w ramach konkursu „Pracownia Talentów”, niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentami:

A następnie wypełnienie wniosku zgodnego z załącznikiem:

 

I przekazanie go do Fundacji Tesco Dzieciom w formie elektronicznej – poprzez przesłanie wypełnionego formularza (plik Word lub PDF) na adres e-mailowy: kontakt@fundacjatesco.pl

Przesłanie Aplikacji do Fundacji Tesco Dzieciom będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym, wysyłanym na adres e-mailowy, z którego aplikacja została przesłana.

Termin składania aplikacji upływa w dniu 7 marca 2013 r.
Ogłoszenie wyników

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fundacjatesco.pl najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2013 r. Fundacja nie udziela informacji telefonicznej o wynikach konkursu.
Pytania i wątpliwości?

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości – zachęcamy do kontaktu e-mailowego ( kontakt@fundacjatesco.pl) i telefonicznego (+48 12 255 22 00).

Źródło: Powiat Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nabożeństwa wielkopostne – Bazylika Przeworsk

Nabożeństwa wielkopostne Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne.

Zamknij