Rozbórz 27. Osada wielokulturowa

W latach 2008 i 2009 na archeologicznym stanowisku nr 27 w Rozborzu, gmina Przeworsk Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego prowadziła tzw. ratownicze, szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe, wyprzedzające inwestycję związaną z budową autostrady A4.

W trakcie prac wykopaliskowych przebadano blisko 7 hektarów powierzchni, na której odkrytych i zadokumentowanych zostało około 2,5 tysiąca obiektów nieruchomych, czyli pozostałości różnych konstrukcji związanych z osadnictwem pradziejowym. Analiza związanych z tymi konstrukcjami zabytków wskazuje wyraźnie, że na stanowisku mamy do czynienia z rozległą, wielokulturową osadą zamieszkiwaną od epoki kamienia po okres wczesnego średniowiecza (czyli przez ponad 5 tys. lat) przez grupy ludzi związanych z wieloma kulturami archeologicznymi.

Najstarsze znaleziska, związane z epoką neolitu, reprezentowane są przez materiał archeologiczny łączony z kulturą ceramiki wstęgowej rytej oraz z kulturą pucharów lejkowatych. Tylko nieznacznie młodsze są materiały datowane na wczesną epokę brązu, reprezentujące kulturę mierzanowicką. We wczesnej epoce żelaza na stanowisku pojawiają się osadnicy związani z tarnobrzeską kultura łużycką, natomiast w okresie rzymskim przedstawiciele kultury przeworskiej. Najmłodszą fazę zasiedlenia stanowiska stanowią pozostałości związane z osadnictwem słowiańskim i datowane na okres wczesnego średniowiecza.

Promowana książka przedstawia wyniki przeprowadzonych badań archeologicznych. Jej wydanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Badania archeologiczne prowadzone były przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, finansowała je zaś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA

Informacja dla mieszkańców miasta Przeworska dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - INFORMACJA

Zamknij