RODZINA 500 PLUS

Burmistrz Miasta Przeworska informuje, że zadania z zakresu programu rządowego „Rodzina 500 plus” realizowane będą przez dział świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, ul. Krakowska 30. Zgodnie z zapowiedzią program ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia br.

Od tego dnia będzie można składać wnioski, które będą dostępne w MOPS niezwłocznie po wydaniu właściwego rozporządzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów druków na świadczenie wychowawcze. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. do 30 czerwca 2016 r., wnioskodawca otrzyma świadczenie z wyrównaniem od kwietnia. Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  wynika, że urząd będzie miał trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód rodziny. Zaś świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł netto. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód  w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1 200,00 zł netto.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek strony. Wniosek i załączniki do wniosku będą mogły być składane drogą elektroniczną. Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wszelkie informacje dotyczące ww. programu będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej ośrodka. Szczegółowych informacji dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają pracownicy tutejszego ośrodka w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu  16 648 72 16, wew.17.

Źródło http://www.przeworsk.um.gov.pl/start/2055-rodzina-500-plus

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wystawa militariów w Galerii

Dnia 17 lutego 2016 r. (środa) w godz. 10:00 - 16:00 w galerii "Pod Aniołem" im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy

Zamknij