PRZEWORSK NA TRASIE WYPRAWY RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ

17 lipca 2013 r. uczestnicy wyprawy „Równość i Godność”, organizowanej przez Gorzowski Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem, odwiedzą Przeworsk. Organizatorzy zapowiedzieli przyjazd na godzinę 13.30. W Urzędzie Miasta Przeworska planowane jest spotkanie uczestników wyprawy z władzami miasta i przedstawicielami organizacji pozarządowych, zaplanowane są także spotkania plenerowe z mieszkańcami. W ich trakcie przedstawione zostaną postulaty w zakresie poprawy życia ludzi niepełnosprawnych i ich rodzin, a także spisane zostaną potrzeby lokalnej społeczności w tym zakresie.

Wyprawa realizowana jest w ramach projektu „Równość i Godność”, którego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność tworzenia właściwych warunków do życia osób niepełnosprawnych. Jej uczestnicy w 42 dni od 24 czerwca do 4 sierpnia 2013 r. pokonają 2,5 tys. km dookoła Polski. Odwiedzą ponad 50 miejscowości, w tym nasze miasto.

Przygotowano zestawienie postulatów, w których zdefiniowano obszary wymagające naprawy. Organizatorzy oczekują aby:
Zadbano o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Matki narodzonych dzieci niepełnosprawnych mogły być zatrudniane jako ich opiekunki, a tym samym wypracowywałyby sobie prawo do emerytury.
Budynki użyteczności publicznej, urzędy, placówki kultury, szkoły, przedszkola, przychodnie a także budynki mieszkalne były bez barier architektonicznych.
Dokonano likwidacji barier architektonicznych na ulicach: obniżenie krawężników, sygnalizacja dźwiękowa.
Dokonano weryfikacji kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wszystkich przedmiotów do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym. Uważamy, że udział w zakupie sprzętu nie powinien przekraczać 20% wartości obciążającej pacjenta.
Zapewniono dostęp do wczesnej i systematycznej rehabilitacji w zakresie niepełnosprawności.
Ministerstwo Sportu i Turystyki a także federacje sportowe zadbały o powołanie centralnego ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego „ZA METĄ” dla byłych, wieloletnich sportowców, którzy stali się osobami niepełnosprawnymi.

Projekt jest realizowany przez zespół w składzie: Teresa Pruska-Kołodziej, Bogusław Nowak, Małgorzata Korzeniowska. PILOT WYPRAWY: Wanda Szumna

Źródło www.przeworsk.um.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
OGŁOSZENIE- PÓŁKOLONIA LETNIA

Dyrektor Zespołu Szkół w Trynczy informuje, że w dniach od 6 - 19 sierpnia br. będzie zorganizowana półkolonia letnia w

Zamknij