Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ogłasza
II nabór
do projektu konkursowy

„NIEZBĘDNIK BEZROBOTNEGO”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. do osób:

  1. w wieku 15-24 lata (do dnia ukończenia 25 lat)
  2. długotrwale bezrobotnych
  3. powyżej 50 roku życia
  4. niepełnosprawnych

ETAP I

Osoby zgłaszające chęć udziału w projekcie po zapoznaniu się z Regulaminem Projektu składają formularze zgłoszeniowe* w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku (ul. Jagiellońska 10 – sekretariat, pok. 520)

w terminie od 1 do 8 marca 2013 roku

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej pup.przeworsk.eu.org lub w Biurze Projektu (ul. Jagiellońska 10 – pok. 513)

*Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu

ETAP II

W terminie od 18 do 30 marca 2013 roku

składanie wniosków o staż dla osób, które złożyły formularze i zostały zakwalifikowane do projektu:

Preferowane zatrudnienie po stażu – zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 3-miesięczny

ETAP III

Poradnictwo indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe lub zajęcia aktywizacyjne

ETAP IV

Staż – przewidywany termin rozpoczęcia: kwiecień 2013 r. (45 osób)

Kryteria naboru uczestników na staż

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek o zorganizowanie stażu

dostępne są na stronie internetowej: pup.przeworsk.eu.org oraz w Biurze Projektu:

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10 – pok. 513

Miejsce składania formularzy i wniosków na staż:

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10 – sekretariat, pok. 520

Źródło PUP Przeworsk

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

© 2013-2018 TeleVizja Przeworsk All Rights Reserved

Przeczytaj poprzedni wpis:
620 – LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH

25 lutego 1393 roku król Władysław Jagiełło nadał Przeworskowi prawa miejskie. W tym roku mija 620 lat od tamtego wydarzenia.

Zamknij