Pierwszy etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Przeworsku zakończony

W piątek, 29 kwietnia symbolicznym przecięciem wstęgi Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Tomasz Majba Przewodniczący Rady Miasta Przeworska, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Prezes PGK sp. z o.o. Krzysztof Ożóg oraz Prezes Inżynieria Rzeszów S.A. Grzegorz Król uroczyście oddali inwestycję.

Podsumowanie: Ostatnie lata były naznaczone dużymi inwestycjami Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jedną z priorytetowych inwestycji był projekt pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – Część I – gospodarka ściekowa”, w ramach działania 2.3. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W maju 2020 r., po otrzymaniu dotacji podpisana została umowa z generalnym wykonawcą, tj. Inżynierią Rzeszów S.A. na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – część I – gospodarka ściekowa”.

1 stycznia 2021 r., po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wykonawca rozpoczął realizację prac budowlano-instalacyjnych.

Całkowita wartość projektu to 26 632 550,74 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 13 825 710,96 zł, a wkład własny w postaci pożyczki z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 7 785 678,78 zł. W efekcie realizacji projektu, w Przeworsku powstała zmodernizowana i rozbudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Przy wyborze projektu kierowano się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne i osiągnięciem standardów w zakresie ochrony środowiska oraz jego ponadlokalnym charakterem obejmującym oddziaływanie nie tylko teren miasta, ale także przyległe gminy. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Przeworska jako miasta rozwojowego i przyjaznego środowisku, podniesie standard życia mieszkańców i stworzy dogodne warunki dla inwestorów.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie i rozbudowie części ściekowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i wymianą urządzeń technologicznych. Oczyszczalnia ścieków zaprojektowana została i wykonana jako układ przepływowy z bioreaktorami przepływowymi działającymi w oparciu o metodę osadu czynnego z denitryfikacją wstępną oraz biologicznym usuwaniem fosforu wspomaganym symultanicznym strącaniem za pomocą soli żelaza (PIX).

Przepustowość oczyszczalni zwiększona została do wielkości 51 764 RLM.
Pozwoli to na przyjmowanie większych ładunków, ilości ścieków od mieszkańców i zakładów z terenu aglomeracji Przeworsk. Wydajność hydrauliczna oczyszczalni nie uległa zmianie i wynosi 6000 m3/d – maksymalna dobowa ilość ścieków w okresie opadów oraz roztopów. Realizacja przedsięwzięcia polegała na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz robót technologicznych związanych z montażem nowoczesnych urządzeń.

►Nowe obiekty: budynek kratopiaskowników i płuczek piasku/stacja dozowania pożywek, komora rozdziału ścieków na reaktory biologiczne, komora rozdziału ścieków na osadniki/zbiorcza osadu, osadniki wtórne, pompownia wody technologicznej, biofiltr powietrza złowonnego.

►Obiekty rozbudowane, przebudowane, zmodernizowane: punkt zlewny ścieków dowożonych, pompownia główna, osadniki wstępne – przebudowa oraz adaptacja do funkcji zbiornika retencyjno-uśredniającego z częściowym zachowaniem funkcji osadników wstępnych, komory beztlenowe – przebudowa oraz adaptacja do funkcji komór defosfatacji oraz predenitryfikacji, reaktor biologiczny – przebudowa na dwa niezależne ciągi technologiczne, osadnik wtórny – przebudowa oraz adaptacja do funkcji reaktora biologicznego, pompownia osadu recyrkulowanego, stacja dmuchaw, budynek energetyczny.

►Obiekty wyburzone: budynek krat i piaskownika, piaskownik, zbiornik piasku, komory, rurociągi kolidujące z projektowaną infrastrukturą. W ramach inwestycji wykonany został system do wizualizacji pracy technologicznej SCADA w celu monitorowania i kontroli oczyszczalni ścieków. Wprowadzone nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają zapobiec wszelkim potencjalnym uciążliwościom zapachowym z oczyszczalni ścieków PGK. Ewentualne uciążliwości zapachowe pochodzące z technologii oczyszczania ścieków zostały zminimalizowane poprzez hermetyzację obiektów i zastosowanie biofiltrów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ulica Klonowa w Przeworsku będzie zmodernizowana

W czwartek 7 kwietnia Burmistrz Miasta Przeworska podpisał umowę na realizację modernizacji nawierzchni drogowych bitumicznych i brukowych. W ramach tego zadania, szacowanym nakładem 281

Zamknij