ODPRAWA ROCZNA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PRZEWORSKU

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się roczna odprawa przeworskich policjantów. W odprawie uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Tadeusz Szymanek, Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku inspektor Marek Mendoń, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podinspektor Robert Piątek, a także kadra kierownicza, przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

Celem spotkania było podsumowanie pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku w roku 2017. Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń, który przywitał zaproszonych gości, po czym przy użyciu prezentacji multimedialnej przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przeworskiego w 2017 roku.

Następnie głos zabrała Zastępca Prokuratora Rejonowego w Przeworsku Aleksandra Szozda – Smyk. W swoim przemówieniu dziękowała za będącą na wysokim poziomie współpracę z przeworską jednostką i osiągnięte dzięki temu pozytywne wyniki. Dzięki tej wzorowej współpracy również efekty działania Prokuratury Rejonowej w Przeworsku w 2017 roku były bardzo pozytywne. Kończąc swoją przemowę jeszcze raz podziękowała za wyniki i współpracę, życząc sukcesów w 2018 roku.

Kolejnym mówcą był Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, który równie wysoko ocenił pracę przeworskich policjantów, docenił pracę i zaangażowanie dzielnicowych. Zwrócił uwagę na wzorową współpracę pod kątem ruchu drogowego i starań policji o zapewnienie, jak najwyższych standardów bezpieczeństwa na drogach powiatu przeworskiego. Podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Kańczudze za pomoc w zabezpieczeniu imprez kulturalno-rozrywkowych.

Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch zwrócił uwagę na przywrócenie Posterunku Policji w Tryńczy.

Kolejnym mówcą był Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, który także wysoko ocenił pracę przeworskiej policji. W imieniu władz samorządowych podziękował Komendantowi Powiatowemu za współpracę. Starosta zwrócił uwagę na bardzo dobrą  pracę funkcjonariuszy ruchu drogowego, co przełożyło się na zmieszenie ilości wypadków drogowych.

Ostatnim, który zabrał głos był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Tadeusz Szymanek, który odniósł się do zagadnień omawianych w trakcie odprawy. Zaprezentował krótką analizę pracy przeworskich funkcjonariuszy i wyników osiągniętych w 2017 w porównaniu do całego województwa podkarpackiego. Ponadto podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę z Policją, natomiast policjantom za osiągnięte wyniki i efekty ich pracy. Nakreślił również kierunki działania na obecny rok 2018. Życzył wszystkim policjantom wytrwałości i dalszych sukcesów.

  • Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-przeworsk/wydarzenia/82873,Odprawa-roczna-w-Komendzie-Powiatowej-Policji-w-Przeworsku.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
PRACE PRZY MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W TOKU

  Sprzyjająca aura pozwala na kontynuację prac inwestycyjnych związanych z przebudową Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Prace trwają w pełni

Zamknij