Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku

W Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się odprawa, podsumowująca pracę przeworskiej Policji w 2019 roku. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez przeworskich policjantów w ubiegłym roku. Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku mł. insp. Robert Sobolewski nakreślił główne cele i priorytety na najbliższy okres. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i Prokuratury.

W piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano stan bezpieczeństwa w powiecie i efekty pracy mundurowych. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza komendy, na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Przeworsku mł. insp Robertem Sobolewskim oraz I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku podkom. Tomaszem Koba. Obecni byli także przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Przeworsku – Prokurator Rejonowy Anna Bąk – Wójtowicz, Sekretarz Powiatu Przeworskiego Jan Śliwa oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku st. kpt. Marcin Lachnik.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku mł. insp. Robert Sobolewski podsumował efekty pracy jednostki w 2019 roku. Wskazał, że zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości, ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz dążenia do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa zostały zrealizowane. Podkreślił również ogromnie istotną rolę policjantów pionu prewencji w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Jeżeli chodzi o pracę profilaktyczną, była ona skierowana do dzieci, młodzieży, a także seniorów. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych.

Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku mł.insp Robert Sobolewski podziękował przedstawicielom samorządów za współpracę, wsparcie finansowe oraz wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci i pracownicy przeworskiej komendy usłyszeli od gości przybyłych na spotkanie, wiele słów uznania oraz podziękowań za trud i zaangażowanie.

 

Odpraw roczna w Komendzie
KPP Przeworsk
Odpraw roczna w Komendzie
KPP Przeworsk
Odpraw roczna w Komendzie
KPP Przeworsk
Odpraw roczna w Komendzie
KPP Przeworsk

Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-przeworsk/wydarzenia/96268,Odprawa-roczna-Komendy-Powiatowej-Policji-w-Przeworsku.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Próby oszustwa na policjanta! Policja apeluje o ostrożność!

Mimo wielu apeli i komunikatów policji dotyczących osób działających metodą „na policjanta” nie brakuje oszustów, którzy nadal próbują w ten

Zamknij