Oceniajcie mnie po czynach… – Wywiad z Tomaszem Sykiem

Tomasz Syk (31 l.)  od dwóch miesięcy piastuje stanowisko dyrektora muzeum w Przeworsku.  Chce innowacyjnie podejść do prowadzenia takiej placówki i sprawić, by zarówno sam obiekt, jak i park tchnęły nowym życiem. Jakie ma plany i co chce zrobić, by muzeum było wizytówką miasta?

Nowe stanowisko zajmuje Pan od  1 lipca. Udało się Panu już zadomowić w nowym miejscu, które w oczekiwaniach mieszkańców ma być obudzone ze snu?

Zacznę od tego, że 2 miesiące to bardzo krótki okres czasu, swoje działania zaplanowałem na 7 lat.  Nadal skupiam się nad zorganizowaniem placówki, oczywiście, udało mi się już podjąć pewne kroki w kierunku tak oczekiwanego ożywienia parku. 

Proszę powiedzieć, jak chce Pan promować  muzeum, używając nowoczesnych metod, o których wspominał Pan w projekcie konursowym – pojawiło się konto na facebooku, co jeszcze?

Z pewnością będą to wszystkie działania, nie tylko nowoczesne metody, które można zrealizować bez kosztów lub niewielkim nakładem finansowym, będziemy starali się wykorzystywać każdą okazję do promocji. Podjęte do tej pory działania to:

 • Wspomniane przez Panią konto na FB i konkursy w Internecie.
 •  W ubiegłym tygodniu byłem w PKP Intercity, gdzie rozmawialiśmy na temat współpracy i wspólnej promocji, rozmowy dotyczyły pojawienia się ulotek muzeum w wagonach PKP Intercity.
 • Promocja historii miasta wśród młodzieży – będziemy organizować spotkania tematyczne specjalnie dla młodych mieszkańców miasta – szczegóły niebawem na koncie muzeum na facebook.pl .
 • W przygotowaniu są projekty graficzne na reklamy muzeum przy głównych drogach.
 • Dodamy nowy element promocji lekcji muzealnych, do tej pory oferty wysyłano pocztą tradycyjną, teraz dodatkowo spróbujemy promocji bezpośredniej w szkołach, którą przeprowadzą pracownicy merytoryczni muzeum.
 •  Podjąłem rozmowy z agencją reklamową na temat sponsoringu nowej strony internetowej dla muzeum – czekam na odpowiedź.
 • Planujemy zajęcia tematyczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przeworsku.

W projekcie napisał Pan, że chce pozyskać nowe obiekty do muzeum pożarnictwa, wie Pan jak to zrobić? Od czego zacząć?

Co do pozyskiwania nowych obiektów dla Działu Historii Pożarnictwa, owszem, będziemy podejmować takie działania, ale to odleglejszy temat. Teraz skupiamy się na przygotowaniu wniosku do MKiDN na konserwację wozów strażackich: samochód pożarniczy STAR 20 – rok produkcji 1953, samochód pożarniczy STAR 25 – rok produkcji 1953, samochód pożarniczy marki DODGE, typ ¾ – wyprodukowany prawdopodobnie w latach 40. XX w. Pojazdy te do tej pory niszczały w garażach lub pod wiatami. Samochód pożarniczy Dodge, produkcji amerykańskiej, znajdujący się w zbiorach muzeum, stanowi jeden
z nielicznych tego typu pojazdów strażackich znajdujących się w muzeach pożarnictwa w Polsce. Odrestaurowany wzbogaci kolekcję zbiorów Działu Historii Pożarnictwa.
W przyszłości pozyskiwanie eksponatów do muzeum pożarnictwa będzie oparte przede wszystkim na współpracy z OSP, głównie z terenu powiatu przeworskiego. Dla innych działów też będziemy pozyskiwać muzealia.

Po ogłoszeniu wyników wielu przeworszczan sugerowało Panu, co można zmienić, by obiekt w parku i sam park były bardziej przyjazne mieszkańcom. Powrót do koncepcji oranżerii, muszla koncertowa, czy prowadzenie zajęć historycznych w muzeum – czy którykolwiek z tych odważnych pomysłów jest na tyle realny, by  przynajmniej podjąć próbę zrealizowania go?

Co do sugestii przeworszczan, oczywiście, biorę je pod uwagę, bo sam prosiłem o takie, i liczę na dalsze, będę starał się je realizować.

 • Oranżeria i inne obiekty. Już udało się wyremontować bramę północną, na większość obiektów dokumentacja jest kompletna na potrzeby składania wniosków do różnych programów. Ostatnio nie mogliśmy skorzystać ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z powodu braku sporych środków finansowych na wkład własny, podjąłem decyzję,
  że będziemy składać wnioski na pojedyncze obiekty, aby wkład własny się zmniejszył. Niestety, rewitalizacja wydłuży się w czasie. Obecnie przygotowujemy wniosek, mamy nadzieję, że zostanie pozytywnie oceniony, z którego być może uda się sfinansować remont oranżerii. Wracając jeszcze do rewitalizacji,  to w ostatnich tygodniach przygotowywaliśmy propozycję projektu, w którym staraliśmy się przedstawić nasz Zespół Pałacowo-Parkowy jako jednostkę o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, oczywiście, w dziedzinie kultury i turystyki. Naszą propozycję pozytywnie ocenił Zarząd Powiatu Przeworskiego (organizator muzeum)  i zgłosił ją do oceny Zarządowi Województwa Podkarpackiego, liczymy na akceptację naszej propozycji przez władze województwa, gdyż to zwiększy szansę na rewitalizację muzeum i parku.
 •  Podjąłem rozmowy z PKP Intercity na temat kina letniego – czekam na odpowiedź.
 •  Złożyłem wniosek do Zarządu Powiatu w Przeworskiego o przejęcie Domu Ogrodnika
  i ogrodów pałacowych. Jako zarządca, muzeum będzie miało większe możliwości wykorzystania tego obiektu, a sam obiekt będzie, jak kiedyś, wchodził w skład zespołu pałacowo-parkowego.
 • Zostały już przygotowane dokumenty na potrzeby założenia stowarzyszenia działającego przy muzeum, cel tego działania to kolejna możliwość pozyskiwania środków finansowych na różnego rodzaju inicjatywy, które będą ukierunkowane głownie na działalność kulturalną oraz angażowanie w działalność muzeum mieszkańców Przeworska i okolic.

Na koniec chciałabym, aby Pan odpowiedział na najczęściej stawiany zarzut wobec nowego dyrektora – wuefista dyrektorować w muzeum  nie może, bo nie ma ku temu żadnych kwalifikacji oraz, że  Pana kandydatura zwyciężyła, bo jest pan członkiem partii…

Ze studiów i wszystkich podejmowanych działań w różnych dziedzinach
i z różnymi środowiskami jestem dumny i uważam, że zdobyte przy okazji doświadczenie spowodowało to, że mam szerszy pogląd na pewne sprawy,
w tym też funkcjonowanie muzeum. Tak też przedstawiłem się komisji konkursowej, która dokonała wyboru. Przypomnę, jako pedagog pracowałem
z młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Przeworsku, mam 4-letnie doświadczenie w pracy w Starostwie Powiatowym w Wydziale Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia, jestem współzałożycielem
i prezesem Spółdzielni Socjalnej „ART”, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Centrum Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży „Orzełek”
w Przeworsku, dodatkowo ukończyłem studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Organizację Jednostek Administracji Samorządowej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przede wszystkim zaś, dzięki ciężkiej pracy, wypracowałem sobie poparcie grupy ludzi i różnych środowisk, które, jestem przekonany, będą mnie wspierały w dążeniu do założonych celów.

Przeanalizowałam Pana karierę zawodową i widzę, że doświadczenie, które Pan zdobył, może Panu pomóc pobudzić muzeum do życia, widzę młodego człowieka, działacza, nie oszukujmy się, znanego
i rozpoznawalnego w Przeworsku. Krzewienie sportu w naszym mieście, propagowanie kultury i oświaty, zainicjowanie spółdzielni ART. – wszystko to składa się na obraz człowieka dynamicznego, chcącego i mogącego zrobić coś więcej. Zapytam więc, co trzeba powiedzieć mieszkańcom, żeby przestali mieć wątpliwości, czy jest Pan właściwym człowiekiem na właściwym miejscu?

Człowieka powinno się oceniać po czynach i dlatego, za pośrednictwem portalu, proszę wszystkich o cierpliwość i ciągłe wspieranie moich działań. Uważam, że razem, jako społeczność, możemy więcej.

Wywiad z Panem Tomaszem Sykiem przeprowadziła:
Beata Olejarka
Redaktor

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA „JAZ” PRZEWORSK

ZARZĄD KOŁA „JAZ” PRZEWORSK ORGANIZUJE SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA w kategorii seniorów i juniorów

Zamknij