„Najładniejsza pisanka wielkanocna”

Zachęcamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie plastycznym „Najładniejsza pisanka wielkanocna”

REGULAMIN

Gminnego Konkursu Plastycznego

NAJŁADNIEJSZA  PISANKA  WIELKANOCNA

pod honorowym patronatem

Wójta Gminy Przeworsk Pana Daniela Krawca

Organizatorzy: Urząd Gminy Przeworsk

Zespół Szkół w Mirocinie

Cele konkursu:

 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 • Pogłębienie wiedzy na temat symboliki  i znaczenia pisanki  w obrzędowości ludowej.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
  • Stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej dowolną techniką ( tradycyjna lub nowoczesna)

– w formie płaskiej lub półpłaskiej( na kartce A5 lub A4 )

– w formie przestrzennej( wydmuszka, styropian, masa papierowa …itp.)

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli („0”), szkół podstawowych i gimnazjum gminy Przeworsk.
 • Pisanka powinna być wykonana samodzielnie, przez jedną osobę.
 • Gotowe pisanki np. kupione w sklepie – nie będą oceniane.
 • Praca powinna mieć przyklejoną tabliczkę (karteczkę)zawierającą:                                               Imię i nazwisko autora, wiek/klasa, adres i telefon szkoły. Karteczkę proszę umieścić w prawym dolnym rogu pracy lub nakleić na niej pisankę.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie zgody na upublicznianie danych uczestnika, wizerunku, nazwy placówki do której uczęszcza i wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( załącznik nr 1)
 • Szkoła przeprowadza eliminacje i typuje do konkursu gminnego maksymalnie 15 prac

Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody
w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa: klasy 0, I – III szkoły podstawowe

II grupa: klasy IV – VI szkoły podstawowe

III grupa: – I – III gimnazjum

Prace zostaną ocenione pod względem: pomysłowości, nawiązania do tradycji świątecznej, doboru i rodzaju wykorzystanych materiałów, estetyki wykonania.

W konkursie zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA.
Wyboru 
NAJŁADNIEJSZEJ  PISANKI  WIELKANOCNEJ
dokona Wójt Gminy Przeworsk Pan Daniel Krawiec.

Termin składania prac:

 • Prace (podpisane) z danej szkoły w jednym opakowaniu (karton, reklamówka) wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi (wszystkie formularze w jednej kopercie) należy składać do 16.03.2016r. (środa) w Urzędzie Gminy Przeworsk u Dyrektora ZEAS-u Pana Wawrzyńca Wojtasa( pokój nr 5).
 • Otwarcie pokonkursowej wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2016r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy.
 • Dodatkowych Informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 661498030

Załącznik 1

Źródło http://www.przeworsk.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=49&artykul=569&akcja=artykul

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zarzut za uszkodzenie mienia i kradzież

Zarzut uszkodzenia mienia usłyszał 19-letni mieszkaniec Przeworska, który zniszczył lusterko samochodowe. Młody mężczyzna odpowie także za kradzież dowodu osobistego. Podczas

Zamknij