Konsultacje społeczne dotyczące tworzenia map zagrożeń

Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się spotkanie robocze dotyczące prac nad mapą zagrożeń. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu lokalnego oraz innych instytucji, mających za zadanie dbanie o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.


Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Przeworsku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne poświęcone powstającej „Mapie zagrożeń bezpieczeństwa”. W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń, udział wzięli m.in. przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Przeworsku, burmistrzowie, wójtowie z terenu powiatu przeworskiego oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej, Komendant Straży Ochrony Kolei, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Dyrektor SP ZOZ w Przeworsku, kierownik FALCK-u, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieniawa i Kańczuga, Prezes Stowarzyszenia Przeworsk-Powiat Bezpieczny.
Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku insp. Marek Mendoń przywitał zaproszonych gości i omówił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu przeworskiego. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Przeworsku kom. Wojciech Biały zaprezentował idee tworzenia map zagrożeń.
Bezpieczeństwo obywateli, którego miarą jest rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich, jest nadrzędnym celem policji. Ponadto poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Jest również warunkiem niezbędnym do prawidłowego współżycia społecznego.
Niezwykle ważnym elementem jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. W trakcie konsultacji podkreślano m.in. jak ważna jest współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Dzielono się dotychczasowymi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami w różnych instytucjach.
Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy zagrożeń” powstają w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów i społeczeństwa. Pozwolą one na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju występujących zagrożeń oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku planują przeprowadzenie cyklu spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności, m.in. sołtysami, dyrektorami szkół oraz mieszkańcami. Podczas spotkań zbierane będą uwagi i spostrzeżenia dotyczące zagrożeń występujących w lokalnych środowiskach, które następnie zostaną ujęte w mapie zagrożeń.

Źródło http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/komendy-miejskie-i-powiatowe/kpp-przeworsk/wydarzenia/art1277,konsultacje-spoleczne-dotyczace-tworzenia-map-zagrozen.html

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
FERIE Z MOSIREM

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu miasta Przeworska do aktywnego spędzania czasu

Zamknij