Konkursu dla samorządów: obszary funkcjonalne – II edycja konkursu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór wniosków w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (II edycja konkursu).

Cele konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast. Jeśli zawiązane partnerstwa okażą się trwałe i efektywnie służące rozwojowi powiązań funkcjonalnych, to w przyszłości mogą być podstawą do weryfikacji lub potwierdzenia zasięgu miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. W krótszej perspektywie, działania te będą służyć promowaniu nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego w tym propagowaniu wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

Wnioskodawcy:
jednostki samorządu terytorialnego (w porozumieniu z przynajmniej dwiema innymi JST),
związki jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia JST, których członkami są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowane typy działań:
badania, diagnozy, analizy służące określaniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszarów współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów funkcjonalnych miast,
przygotowanie spójnych strategii lub planów obejmujących działania najważniejsze dla rozwoju lub rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST oraz przygotowywanie analiz na te potrzeby,
przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym konsultacji społecznych oraz dokumentacji technicznej dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach niniejszego konkursu;

Terminy:

Ogłoszenie konkursu – 12 czerwca 2013
Termin składania wniosków – 16 września 2013
Maksymalny termin realizacji projektów – 30 czerwca 2015

Wartość projektów:
minimalna wartość projektu to 400 tys. zł
maksymalna wartość projektu to 3 mln zł
wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu

Spotkania informacyjne:

Zapraszamy na spotkania informujące o szczegółach ogłoszonego konkursu dotacji.
1.
Rzeszów
20.06.2013
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail:

gpi@podkarpackie.pl, tel. 17/747 64 88

Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres: konkursdotacji.popt@mrr.gov.pl.

Wszelkie dokumenty programowe są do pobrania na stronie internetowej: http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/obszary_funkcjonalne_II_edycja.aspx

Źródło www.powiat.przeworsk.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych – ruszyła strona ES Funduszu

Spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty

Zamknij