KONFERENCJA – Substancje psychoaktywne w kręgach młodzieży – trendy i zagrożenia

15 października 2015 r. w miejskim ratuszu odbyła się konferencja pt.: „Substancje psychoaktywne w kręgach młodzieży – trendy i zagrożenia” zorganizowana przez Burmistrza Miasta Przeworska we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Przeworsku.

W spotkaniu uczestniczyli m. in. dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przeworsku, dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, przedstawiciele samorządów sąsiednich gmin, a także dyrektorzy i pedagodzy szkół powiatu przeworskiego.

Konferencję otworzył burmistrz Leszek Kisiel, który zwrócił uwagę na istniejącą w naszym środowisku, niepokojącą tendencję: „Mamy sygnały ze szkół i z policji, że problem jest i należy do niego podejść rzeczowo i konkretnie. Ta konferencja ma być otwarciem dyskusji na temat trudności związanych z substancjami psychoaktywnymi”.

Pierwszym z prelegentów była prof. dr hab. Krystyna Leśniak – Moczuk, która przedstawiła analizę systemową przeciwdziałania narkomanii na poziomie lokalnym. Temat postawy młodzieży szkolnej wobec problematyki używania środków psychoaktywnych w oparciu o badania z lat 2010-2015 przeprowadzone w szkołach województwa podkarpackiego, poruszył dr hab. Eugeniusz Moczuk. W kolejnej części konferencji wystąpili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku: podinp. Marzena Woźnik, mł. asp. Ewelina Wrona oraz podkom. Dariusz Szybiak, prezentując informacje o stanie zagrożenia przestępczością narkotykową w naszym mieście. Ostatnim prelegentem była pani Justyna Kałamarz pracownik ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku. W swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom konferencji konsekwencje zdrowotne i społeczne dotyczące środków zastępczych oraz diagnozę interwencji programowych inicjowanych i koordynowanych przez PSSE w Przeworsku.

Po zakończeniu wykładów dr Leszek Kisiel zaprosił zgromadzonych do dyskusji. Burmistrz wyraził nadzieję na przeprowadzenie badań i zebranie materiału niezbędnego do zdiagnozowania problemów z związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych na terenie miasta i okolicznych gmin. Zapewnił również o stałej współpracy z placówkami oświatowymi, Komendą Powiatową Policji oraz ośrodkami zajmującymi się tematem profilaktyki uzależnień.

Źródło http://www.przeworsk.um.gov.pl/aktualnosci/1964-konferencja-substancje-psychoaktywne-w-krgach-modziey-trendy-i-zagroenia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie poetyckie z Jerzym Welcem

Dnia 15 października 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tryńczy odbył się wieczór poetycki połączony z obchodami Dnia Papieskiego

Zamknij