Interpelacja Posła Mieczysława Kasprzaka w sprawie planowanej likwidacji linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne

Interpelacja poselska Mieczysława Kasprzaka w sprawie: planowanej likwidacji linii kolejowej nr 101 Munina-Hrebenne. Skierowana do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji w sprawie planowanej
w bieżącym roku  likwidacji przez PKP PLK S.A., linii kolejowej nr 101 Munina Hrebenne. Plany zamknięcia w/w linii są odbierane jako kolejny etap prowadzący do degradacji Podkarpacia. Dzięki tej linii kolejowej wielu mieszkańców dojeżdża do pracy a młodzież do szkół poza regionem lubaczowskim. Pociągi na tej trasie umożliwiają dogodny dojazd kuracjuszom
z całej Polski do  sanatoriów w Horyńcu Zdroju.  Ponadto wielu mieszkańców tego obszaru utrzymuje się z turystyki i agroturystyki i likwidacja tej linii może spowodować spadek dochodów z turystyki,  degradacje ośrodków wypoczynkowych co za tym idzie pogłębianie się bezrobocia a zwalniani pracownicy zasilą szeregi bezrobotnych na trudnym rynku pracy tutejszych powiatów. Do mojego biura napływają stanowiska władz samorządowych
z terenu powiatu lubaczowskiego jako skrajnie szkodliwa dla mieszkańców oraz ich całkowita dezaprobata do planowanej likwidacji linii kolejowej. Decyzja o likwidacji w/w linii byłaby rażąco błędna, społecznie niesprawiedliwa, powodująca zwiększenie bezrobocia oraz zwiększenie kosztów w wymiarze finansowym jak i społecznym oraz sprawująca degradacja regionu. Niezwykle istotna sprawa jest to że to samorząd województwa utrzymuje szynobusowe połączenie kolejowe na tej linii.

W związku z tą sytuacją pytam;

  1. Czy resort dostrzega ten problem?
  2. Czy przy planowanej likwidacji linii nr 101 Munina- Hrebenne będą brane pod uwagę opinie zainteresowanych środowisk i władz
    z powiatu Lubaczowskiego.
  3. Czy zostały  wzięte pod uwagę skutki społeczne proponowanych zmian? Jeśli tak, to jakie?

Mieczysław Kasprzak
Poseł na Sejm RP

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
TANECZNY KRĄG W PRZEWORSKU

Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku organizują XXVII Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego "Taneczny Krąg"

Zamknij