Informacja o sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w okresie od 2 stycznia 2023 roku

Informujemy, że od poniedziałku 2 stycznia 2023 roku można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

W ramach zakupu preferencyjnego, jedno gospodarstwo domowe może nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego, która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA:

 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja wniosku.
 3. Kontakt telefoniczny pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze  z mieszkańcem.

  W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku:

 4. Wpłata mieszkańca za węgiel na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Jarosław filia Kańczuga nr 68 9096 0004 2004 0041 6713 0101

  W tytule przelewu należy podać:
  „Zakup węgla kamiennego” oraz imię,  nazwisko i adres osoby która złożyła wniosek

 5. Wystawienie przez Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze faktury VAT na podstawie dokonanej wpłaty.
 6. Kontakt telefoniczny pracownika składu wydającego węgiel z mieszkańcem w celu umówienia terminu dostawy lub terminu odbioru bezpośrednio na składzie.

Dystrybucją węgla dla mieszkańców zajmują się składy węgla:

 • HANDEL-USŁUGI AGA AGNIESZKA KRZYŚKÓW – Kańczuga ul. Kolejowa 9
 • FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA WŁADYSŁAWA TWORZYDŁO – Kańczuga ul. Węgierska 30

Przydzielenia do danego składu dokonuje Urząd. Nie ma możliwości wyboru punktu odbioru węgla.

Zgodnie z ofertą otrzymaną od Polskiej Grupy Górniczej sprzedawany w 2023r. węgiel pochodził będzie z kopalni:

 • KWK Piast Ziemowit ruch Ziemowit
 • KWK ROW ruch Jankowice

Cena węgla po preferencyjnej cenie wynosi 2 000,00  zł brutto za 1 tonę.

Wnioski można składać w terminie od 2 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP
 • listownie poprzez nadanie w placówce pocztowej
 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga pok. Nr 6

 

Złożenie wniosku za pomocą ePUAP jest możliwe poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku węglowego: [wniosek w formacie pdf] [wniosek w formacie docx]

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszelkich informacji dotyczących preferencyjnego zakupu węgla uzyskać można w siedzibie Urzędu oraz pod numerem telefonu 16-6423142 wewn. 34 lub 22

 

 

Dokumenty do pobrania:

Źródło: UG Kańczuga

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZDARZENIE DROGOWE W TRYŃCZY

https://podkarpacka.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/303/303-252686.jpg Policjanci pracowali na miejscu zdarzeniu drogowego, do którego doszło w sobotę w miejscowości Tryńcza. Kierujący daewoo nie zachował należytej

Zamknij