Informacja

Jak każda gmina w Polsce, Gmina Jawornik Polski przygotowuje się do przejęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym DO 30 KWIETNIA 2013 roku każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Jawornik Polski MA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych będzie naliczana od gospodarstwa domowego. Zgodnie z przepisami ma ona pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów a także utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów.

OSTATECZNE KOSZTY ZOSTANĄ WYLICZONE PO PRZEPROWADZENIU PRZETARGU NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW.

Został także określony termin wnoszenia opłat za wywóz i utylizację śmieci w wysokości określonej w deklaracji do 15 lipca 2013r., a każdą następną opłatę do 15 dnia kolejnego miesiąca w kasie Urzędu Gminy, przelewem bankowym lub u inkasenta – numer konta będzie podany w decyzji.

GMINA ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NIE MOŻE ZARABIAĆ I NIE MOŻE DOKŁADAĆ DO WYWOZU ŚMIECI.

W ramach opłaty ponoszonej przez mieszkańców Gmina Jawornik Polski zapłaci za:

  1. Dostarczenie worków na śmieci zarówno na odpady zbierane selektywnie jak i zmieszane.
  2. Odbiór odpadów zmieszanych – w miesiącach od czerwca do września – dwa razy w miesiącu, od października do maja – raz w miesiącu zgodnie z trasą przejazdu śmieciarki
  3. Odbiór worków ze szkłem, plastikiem i makulaturą zgodnie z ustalonym po przetargu harmonogramem.
  4. Zapewnienie odbioru: elektrośmieci, zużytych opon, wielkogabarytowych, gruzu i innych frakcji zgodnie z regulaminem w punkcie selektywnej zbiórki którego lokalizacja planowana jest na bazie sprzętowej Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.
  5. Prowadzenie dokumentacji księgowo – finansowej systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.
  6. Finansowanie transportu i utylizacji wszystkich śmieci.
  7. Pokrycie kar związanych z nieuzyskaniem właściwego poziomu recyklingu przez mieszkańców.

W najbliższym czasie deklaracje w formie papierowej zostaną dostarczone bezpośrednio do domów.

Deklarację w wersji elektronicznej można pobrać i wydrukować tutaj.

Źródło www.jawornikpolski.itl.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

© 2013-2018 TeleVizja Przeworsk All Rights Reserved

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wiosenna Impreza Na Orientacje – WINO

W ostatni przedświąteczny weekend Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego i 59 Wodna Drużyna Harcerska byli organizatorami drugiej Wiosennej Imprezy...

Zamknij