INFORMACJA

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu Przeworskiego gradobicia oraz podtopień i ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku wystąpił do Marszałka województwa z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w wysokości 447 000 zł na usuwanie powstałych zniszczeń.

W odpowiedzi na wniosek Minister ds. pracy ograniczył kwotę do wysokości
150 000 zł

Zostanie ona przeznaczona na realizacje programu

związanego z aktywizacją bezrobotnych z terenów, na których 2013r. miały miejsce klęski żywiołowe.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku tj. bezrobotnych
długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego;
bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia;

samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
po odbyciu kary pozbawienia wolności;
niepełnosprawnych.

Uczestnicy programu skorzystają z następujących form wsparcia:
grupowego spotkania z zakresu informacji zawodowej
Indywidualnych Planów Działania
robót publicznych na okres do 3 miesięcy – 27 osób

Realizacja programu będzie się odbywać w terminie

sierpień – grudzień 2013r.

Źródło pup.przeworsk.eu.org

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
WAKACYJNA NUTA – ZAGRA ZESPÓŁ METRO

Burmistrz Maria Dubrawska - Lichtarska zaprasza mieszkańców Przeworska i gości odwiedzających nasze miasto na "Wakacyjną nutę" z zespołem Metro. Zespół

Zamknij