I POŁROCZE NA DROGACH

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg

W kwietniu i maju br. przeprowadzono tzw. remonterem remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. W celu usunięcia ubytków w drogach bitumicznych wbudowano ponad 24 tony grysu bazaltowego i emulacji asfaltowej oraz 2, 5 tony masy bitumicznej. Prace wykonała firma Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak z Ruszelczyc.

Wykonano także dalsze utwardzenia i remonty dróg dojazdowych materiałem kamiennym. W tym celu zakupiono i wbudowano na drogach dojazdowych ponad 620 ton mieszanki kamiennej. Materiał dostarczyła Firma Transportowa Janusz Studzienny z Pełkiń, materiał wbudował Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk.

W ramach bieżące utrzymania dróg prowadzone jest koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz usuwanie gałęzi i krzaków utrudniających przejazd drogami gminnymi. Uzupełniono także oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych oraz poprawiono bezpieczeństwo na drogach gminnych poprzez zamontowanie luster drogowych i znaków w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

 

2. Gruntowne przebudowy modernizacje i remonty dróg gminnych

Kończą się prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Przeworsk”. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu jest firma Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, z Ruszelczyc. W ramach inwestycji przebudowanych jest 11 dróg gminnych. Łączna wartość robót zgodnie z umową to 898 271,01 zł. W chwili obecnej trwają roboty wykończeniowe Wszystkie drogi zyskały nawierzchnie bitumiczne. Termin realizacji zgonie umową to koniec sierpnia br.

Kolejne duże inwestycje drogowe, które ruszą w II kwartale br. to remont 1,8 km drogi gminnej Studzian – Gwizdaj oraz remont 930 mb drogi tzw. „Szwaby” w Świętoniowej. Zadania realizować będzie firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy. Wartość robót po przetargu to ponad 830 000,00 zł. Realizacja zadania możliwa będzie dzięki dotacji przyznanej Gminie Przeworsk przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łączna kwota wsparcia dla w/w zadań to 610 000,00 zł.

 

3. Duże inwestycje na drogach dzięki skutecznej aplikacji o środki zewnętrzneDuży zakres robót na drogach gminnych nie byłyby możliwe gdyby nie skuteczne starania Wójta Gminy Przeworsk o środki zewnętrzne. Aplikowanie o środki zewnętrzne to jeden priorytetów działalności Wójta Gminy Daniela Krawca. Oprócz wyżej opisywanych dotacji z MSWiA na drogi w Studzianie, Gwizdaju i Świętoniowej, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec 5 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odebrał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania dot. stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi na w miejscowości Rozbórz w kwocie 675 400,00 zł na realizację w/w zadania. Dzięki temu możliwe będzie profesjonalne zabezpieczenie istniejącego osuwiska zlokalizowanego blisko gospodarstw domowych oraz wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na odcinku ponad 200 mb. Gmina Przeworsk otrzymała również dofinasowanie w kwocie 65 000,00 zł od Zarządu Województwa Podkarpackiego na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki zostaną przeznaczone na modernizację dróg w Świętoniowej i Nowosielcach. Podsumowują, od początku roku udało się pozyskać na drogi (wraz z osuwiskiem) łącznie ponad 1 345 000,00 zł ! Dzięki temu przy stosunkowo niedużym zaangażowaniu środków własnych możliwe jest przeprowadzenie w bardzo dużym zakresie gruntownych modernizacji i remontów dróg gminnych.

 

4. Budowa chodników przy drogach powiatowychOprócz inwestycji na drogach gminnych Gmina Przeworsk wspiera i dofinansowuje także budowę chodników przy drogach powiatowych. Bez wsparcia finansowego Gminy (50 % kosztów realizacji zadań) te inwestycje nie byłyby możliwe. Na mocy podpisanych porozumień z Powiatem Przeworskim powstanie 400 mb chodnika w Nowosielcach i prawie 200 mb chodnika w Urzejowicach. Roboty na terenie wsi Urzejowice dobiegły już końca. Łączna wartość przedmiotowych inwestycji wraz z robotami towarzyszącymi to ponad 441 000,00 zł. Pomoc finansowa Gminy to ponad 220 000,00 zł.

5. Remont przystanków autobusowych na terenie Gminy Przeworsk

Na mocy podpisanego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o/ Rzeszów ws. przekazania przystanków autobusowych zlokalizowanymi przy drodze krajowej nr 94, Gmina Przeworsk kontynuuje gruntowny remont w/w przystanków. Po zakończeniu robót budowalnych i montażu 6 nowych wiat wszystkie przystanki przy drodze krajowej będą bezpieczne, nowoczesne i estetyczne.

 

Marek Mazur
Źródło http://www.przeworsk.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=139&menu=49&dzialy=49&akcja=artykul&artykul=1387

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remont mostu w m. Chałupki

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku informuje, że z dniem 09.07.2018 r. rozpoczyna prace związane z remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr

Zamknij