I edycja konkursu wiedzy historycznej Pamięć i wspomnienie: Patriota – Polityk – Prezydent

I edycja konkursu wiedzy historycznej
Pamięć i wspomnienie: Patriota – Polityk – Prezydent.
Rola w odbudowie niepodległej Polski i działalność społeczna
i polityczna
Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku.

17 III 2013 – 21 VI 2013, Województwo Podkarpackie

Tematy:

 1. Życie i działalność Lecha Kaczyńskiego w czasach PRL-u – jaki miał udział w obaleniu systemu komunistycznego.
 2. Rola NSZZ „Solidarność” w czasach dyktatury komunistycznej.
 3. Lech Kaczyński, wielki społecznik, polityk i Prezydent Rzeczypospolitej.
 1. NSZZ „Solidarność” a Lech Kaczyński.

 

I miejsce: Wyjazd do Brukseli!

Organizatorzy:

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

Forum Młodych PiS – Podkarpacie

NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska

NSZZ Solidarność Region Ziemia Sandomierska

NSZZ Solidarność Region Rzeszowski

Patronat :

Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

– z ramienia Europarlamentu – Europoseł Tomasz Poręba

– z ramienia Sejmu RP – Poseł Stanisław Ożóg, Poseł Piotr Babinetz, Poseł Stanisław Piotrowicz, Poseł Jan Warzecha, Poseł Bogdan Rzońca, Poseł Kazimierz Gołojuch, Poseł Andrzej Szlachta, Poseł Kazimierz Moskal, Poseł Józefa Hrynkiewicz

– z ramienia Senatu RP – Senator Alicja Zając, Władysław Ortyl

– z ramienia Sejmiku Wojewódzkiego- Jarosław Brenkacz

– Burmistrz Miasta Jarosławia- Andrzej Wyczawski

– Starosta Krośnieński – Jan Juszczak

– Wójt Gminy Raniżów – Daniel Fila

– Dyrektor PCEN w Rzeszowie Krystyna Wróblewska

Partnerzy Konkursu:

– Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Jarosławiu

– Radni: Tadeusz Chrzan, Bożena Łanowy, Daniel Krawiec, Tadeusz Nabywaniec

– Członek Zarządu Miejskiego PiS w Jarosławiu – Marcin Zaborniak

– Przewodniczący Forum Młodych PiS Podkarpacie okręg 22 – Maciej Kamiński 

– Przewodniczący Forum Młodych PiS Podkarpacie okręg 23 – Marcin Fijołek

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Województwo Podkarpackie
Termin:
Eliminacje: do 31 maja
Finał: 13-21 czerwca

Ogłoszenie finalistów do 10 czerwca

Uczestnicy:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów i studentów najnowszą historią Polski.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich w duchu patriotyzmu.
 • Przybliżenie roli „Solidarności” i Lecha Kaczyńskiego w obaleniu systemu komunistycznego.
 • Przedstawienie działalności osoby śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego po 1989 roku.
 • Aktywizacja młodych ludzi w uczestniczeniu w konkursach wiedzy
  z historii.

Zasady przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs ogłoszony i przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego.
 2. Informacja o konkursie zostanie rozpowszechniona drogą emaliową, listową,
  na stronach internetowych i w mediach.
 3. Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.
 4. Etapy, zasady udziału:

a)     Zgłoszenie do konkursu poprzez nadesłanie pracy w dowolnym charakterze twórczym: literackim, plastycznym, fotograficznym, przedstawiającym jeden
z powyższych czterech tematów,

– forma literacka: esej, co najmniej na 2 strony formatu A4, a nie więcej niż
na 8 stron formatu A4 (preferowana forma pisania na komputerze)

– forma plastyczna: obraz lub dzieło plastyczne odzwierciadlające jeden
z w/w tematów, forma dowolna,

– forma fotograficzna: zbiór fotografii opisanych i przedstawiających jeden z w/w tematów.

b)    Prace można przesłać do biura organizatorów na adres podany
w regulaminie lub przekazać do najbliższego biura Prawa i Sprawiedliwości lub NSZZ „Solidarność” ( w przypadku zostawienia pracy w biurach, prosimy
o informację emaliową w którym biurze praca została pozostawiona) lub przesłanie e-mailem na adres podany w regulaminie (konkurs.wiedzy@interia.pl).

c)     Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe dane o uczestniku, w tym numer telefonu osoby biorącej udział w konkursie, nazwę i adres szkoły (pieczątkę), oraz wybrany temat, który powinien być również umieszczony na kopercie w której będzie dana praca. Dane uczestnika powinny być umieszczone na odwrocie pracy lub na jej pierwszej stronie. W przypadku osoby niepełnoletniej powinna być dołączona zgoda rodzica/pełnoprawnego opiekuna.

d)    Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, najlepsze z nich zostaną wytypowane do finału przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów. Następnie uczestnicy podczas finału konkursu będą musieli wykazać się wiedzą z danego tematu i przedstawić swoją pracę oraz
ją obronić przed komisją konkursową.

e)     Pracę powinny być nadsyłane w ciągu tygodnia od ogłoszenia konkursu
i nie późnej niż dzień przed zakończeniem eliminacji.

f)     Przesłanie pracy nie później niż do 31 maja, a ogłoszenie finalistów
nie później niż 10 czerwca.

g)    Finał konkursu odbędzie się w jednym z miast Podkarpacia między
13 a 21 czerwca.  O miejscu i dacie finałowego konkursu zostaną powiadomieni tylko finaliści.

 1. Za przebieg i rozpowszechnienie akcji w danym mieście odpowiadają koordynatorzy FM PiS Podkarpacie, członkowie NSZZ „Solidarność”
  i Ruchu Społecznego.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie zgodą na udostępnienie danych osobowych, które będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na stronach organizatorów
  i w mediach.
 3. Wyniki eliminacji i finału zostaną umieszczone na stronach organizatorów konkursu
  i w mediach.
 4. Liczba finalistów zależy od ilości uczestników i ustala ją komisja konkursowa.
 5. Nagrody przewidziane są dla pierwszych 10 finalistów. Pierwsza nagroda to wyjazd do Brukseli ufundowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego – Tomasza Porębę.
 6. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu.

Dane kontaktowe:
Tel. kontaktowy: 725428971
Email: konkurs.wiedzy@interia.pl
www.: http://pisfm-podkarpacie.pl/

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
PIS w natarciu – wizyta europosła Tomasza Poręby w Przeworsku

PIS w natarciu – wizyta europosła Tomasza Poręby w Przeworsku W piątek 5 kwietnia w sali obrad Urzędu Miasta spotkał

Zamknij