Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Celem stworzenia centralnej bazy będzie poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców.
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r. Kierownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa (GUNB) podało, że narzędzie do zbierania danych startuje 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Sposób składania:

 - krzdj2_100621.jpg w formie elektronicznej czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, ze umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie
wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji poprzez  stronę: www.zone.gunb.gov.pl
 - krzdj3_100621.jpg w wersji papierowej  – wypełnioną deklarację złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2   (sekretariat)
 - krzdj4_100621.jpg w wersji papierowej – wypełnioną deklarację  można wysłać listem na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga

 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości.

Więcej informacji na stronie GUNB:
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
https://zone.gunb.gov.pl/

Wzór deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw do pobrania:  https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Źródło: kanczuga.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
ROZPOCZĘCIE BUDOWY OBWODNICY

Sukces miasta i jego mieszkańców! Dziś rozpoczyna się budowa kolejnego etapu obwodnicy Przeworska, czyli dalszego, nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr

Zamknij