Bezpieczne ferie

Od 2 do 15 lutego potrwają ferie zimowe w województwie podkarpackim. Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska apeluje, aby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku.

Do 28 stycznia Podkarpackie Kuratorium Oświaty zarejestrowało 170 różnych form wypoczynku dla uczniów, większość w miejscu zamieszkania. Zimowe atrakcje przygotowały m.in.: szkoły, domy kultury, szczepy harcerskie, ośrodku sportu i rekreacji, stowarzyszenia i biura podróży, stowarzyszenia. Wśród proponowanych form zajęć podczas zimowisk znalazły się zajęcia świetlicowe, turnieje, konkursy, gry i zabawy ruchowo-muzyczne, gry stolikowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy edukacyjne, gry komputerowe. Z naszego województwa wypoczywać będzie ponad 6200 dzieci i młodzieży, w tym około 4200 w miejscu zamieszkania.

„Zgłaszajmy ewentualne nieprawidłowości do odpowiednich służb” – zaapelowała wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska podczas briefingu prasowego.

Kontrole Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na czas trwania ferii uruchomiło interwencyjną linię telefoniczną: 728 832 622. Podkarpacki kurator oświaty, uczestniczący w spotkaniu z dziennikarzami, zapowiedział kontrole miejsc wypoczynku, zgłoszonych przez organizatorów. „Mamy zaplanowanych 10 proc. kontroli, ale także będziemy reagować na każde zgłoszenie o nieprawidłowościach” – powiedział Jacek Wojtas. Dodał, że najbezpieczniejszą formą wypoczynku jest udział dziecka w zimowisku zarejestrowanym przez kuratorium. Każdy organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić go do kuratorium oświaty minimum 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska. Rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatorów zimowych wypoczynków, w specjalnej bazie danych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, która znajduje się pod adresem: http://wypoczynek.men.gov.pl. Zawarte tam są ważne informacje: dane organizatora, numer wydanych zaświadczeń, liczba uczestników oraz termin i lokalizacja wypoczynku.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska dodała, że miejsca wypoczynku sprawdzane są także przez służby sanitarne, straż pożarną, nadzór budowlany.

Kontrole autokarów
Nad bezpieczeństwem uczniów będą czuwać podkarpaccy policjanci i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas kontroli autokarów przewożących dzieci na zimowiska sprawdzane będzie wyposażenie i stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusze skontrolują również wymagane dokumenty, przestrzeganie czasu pracy kierowców i ich trzeźwość. Od 31 stycznia do 15 lutego w Rzeszowie wyznaczone będą dwa stałe punkty kontroli autokarów:
• Przy hali Podpromie – od godz. 6.00 – 8.00
• Przy kinie Helios przy Alei Powstańców Warszawy – od godz.9.00 – 12.00

W miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzone będą spotkania i pogadanki propagujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Akcje edukacyjne prowadzić będą także komendy powiatowe państwowej straży pożarnej i ochotnicze straże pożarne.

Źródło https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/bezpieczne-ferie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gramy Dla Patrycji

Zamknij